Děti z MŠ Na Vrcholu se hravě učí třídit i kompostovat!

Mateřská škola Na Vrcholu je jednou z pěti pražských základních a mateřských škol, které se zapojily do projektu Bioodpad není odpad realizovaného spolkem Ekodomov za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Ekodomov je nezisková organizace s patnáctiletou tradicí, která se paralelně zabývá dvěma hlavními tématy – popularizací kompostování a environmentální výchovou dětí všech věkových kategorií. Zkušenosti z obou těchto misí spojili autoři do projektu, který řeší minimalizací bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a podporuje kompostování jako ideální způsob nakládání s bioodpadem. Zároveň je tento projekt realizovaný ve školách a školkách a je primárně cílený na učitele a žáky. Participativní princip, který se při jeho realizaci uplatňuje, umožňuje, aby si každá škola sama vybrala z nabízených aktivit podle svých aktuálních potřeb. Ideální je, pokud se podaří zapojit školu nebo školku do celého cyklu nakládání s bioodpadem, od jeho třídění přes zpracování až po následné využití zpracovaného bioodpadu při pěstování vlastních rostlin. Marek Nerpas, který má projekt Bioodpad není odpad v Ekodomově na starosti, k tomu říká: „Projekt je koncipovaný tak, aby respektoval specifika jednotlivých škol a aby se dal ,dotvořit‘ přímo na místě podle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků. Mám pocit, že právě díky tomuto přístupu se učitelé i děti do projektu spontánně zapojují a vnášejí do něj vlastní iniciativu a nápady. Projekt napsaný na papíře je tedy jen základem, prvotním impulsem, který na většině škol odstartoval živý proces, který bude určitě pokračovat i poté, co bude projekt formálně ukončen. Podmínky na jednotlivých školách se v některých aspektech zásadně liší, tím se také lišily formy práce, které jsme si vybrali.“

Vrcholové kompostování

Velkou výhodou MŠ Na Vrcholu je vlastní zahrada, kde si mohou děti všechno, co se dozvěděly, na vlastní kůži ověřit a vyzkoušet. Čím jsou děti mladší, tím je pro ně osobní zkušenost při učení důležitější. Proto se ve školce paralelně realizovala teoretická i praktická část projektu.   

Mgr. Veronika Kouteshová, která učí ve třídě s ekologickým zaměřením, nám k tomu řekla: „Flóra a fauna – to je naše parketa. Vedeme děti ke třídění a projektu Bioodpad není odpad jsme se ujaly hlavně my. Už na podzim na začátku školního roku jsme v jeho rámci absolvovaly workshop týkající se třídění a kompostování. Těšilo nás to, protože tady všechny učitelky máme k zahradničení vztah. A co jsme se naučily, teď dál předáváme dětem.“ 

Už na podzim si školka v rámci projektu pořídila speciální odvětrávané koše, do kterých se děti učí separovat bioodpad. Vytříděný organický materiál odtud putuje do zahrady, kde se hází do nově nainstalovaného dřevěného dvoukomorového kompostéru Jery DUO s pozorovacím oknem. Okénkem se děti mohou dívat, co se uvnitř během kompostování děje, a z kompostéru se tak stává místo aktivního poznání. Žije tu totiž spousta zajímavých živočichů – rozkladačů, kteří se na procesu kompostování podílejí. Na vlastní oči tak mohou děti vidět přeměnu větví, trávy a listí v organickou hmotu.

Živá příroda

Paralelně s praktickým zaváděním třídění a kompostování proběhlo ve školce představení divadla Neklid s příznačným názvem Vivat Kompostela. Kromě toho se děti v rámci projektu Bioodpad není odpad zúčastnily i dvou environmentálních výukových programů. Koordinátorka EVP spolku Ekodomov Klára Ondříčková k tomu říká: „Program, který se jmenuje Kam dopadne odpad, jsme – jak je naším zvykem – přizpůsobili školce na míru. Děti ze školky Na Vrcholu už měly základní pojem o třídění odpadů, takže jsme s nimi zopakovali barvy kontejnerů a také jsme jim znovu ukázali koš na bioodpad, který se od podzimu učily používat. Bavili jsme se o tom, co do koše na bioodpad patří a kde ho děti ve školce najdou. Také jsme si ujasnili, kde je kompost, kam se košík vysypává. Výklad jsme pro zpestření prokládali hrou na popeláře, která spočívá v tom, že se na jednu stranu třídy umístí hromádka kartiček s obrázky odpadů a na druhé straně třídy jsou připravené tašky na třídění. Když vznikne potřeba se proběhnout, promění se někdo v popeláře a dopraví nějaký odpadek z hromady do tašky, do níž patří. Ve druhé části programu jsme dětem s pomocí obrázků vyprávěli příběh o holčičce, která sní jablko a ohryzek vyhodí na kompost. Nakonec hotový kompost doveze k jabloni, kterou pohnojí. Tak jsme se dostali k uzavřenému cyklu živin v přírodě…“ 

Další oblíbenou částí environmentálních programů zaměřených na kompostování představuje pozorování žížal ve vermikompostéru. Děti si žížaly mohou vzít na dlaň nebo je pozorovat v lupokelímku. Žížaly patří k nejznámějším rozkladačům, kromě nich ale žije v půdě také řada dalších živočichů, které si děti mohou prohlédnout na obrázcích a také si na ně mohou zahrát. Největší legrace je předvádění chvostoskoka, jeho pohyb představuje bezkonkurenčně nejzábavnější způsob přesunu. Děti se po absolvování těchto výukových programů s ještě větším zájmem věnují pozorování živých rozkladačů ve skutečném kompostu. Obě části projektu se tak ideálně doplňují a znalosti dětí se posilují. „Děti kompostování opravdu zaujalo. Viděly například, že když se do kompostu dala čerstvá tráva, začal se materiál zahřívat. Kromě zbytků ze svačiny nosíme na kompost i biomateriál z kuchyně, který se skladuje ve speciálním koši v jídelně. Do kompostování se snažíme zapojit také rodiče,“ vysvětluje Veronika Kouteshová.

Druhý krok

Na jaře přibyly na školní zahradě tři vyvýšené záhony organizované na principu čtverečkové zahrádky, v nichž se používá pěstební substrát, jehož hlavní složku tvoří kompost. Tady si děti mohou vypěstovat své první rostlinky a zažít tak názorně, jak funguje přirozený cyklus živin v přírodě. Protože ale výroba kompostu chvíli trvá, vlastní hnojivo tu budou mít k dispozici až příští rok: „I když jsme ještě letos neměli vlastní kompost, dostali jsme v rámci projektu ,čtverečkové zahrádky‘ a hned jsme se pustili do setí a sázení. Ani jednu z těchhle rostlinek (ukazuje na záhon) jsme nekoupili. Sazenice slunečnic, fazolí a hrášku jsme si ze semen předpěstovali ve třídě, stejně jako dýně, jejichž semena jsme měli ještě schovaná z oslavy Halloweenu. Přímo na záhony jsme vysévali ředkvičky, fenykl, kopr i pažitku. Meduňku a petrželku jsme sem dovezli z chalupy, semínka exotických pnoucích paprik jsme dostali od jednoho tatínka… Dopolední program jsme na jaře vždycky začínali sledováním přírůstků, děti bavilo pozorovat, jak jim úroda roste přímo před očima. Také se všechny zapojovaly do sázení, učily se vyjmenovávat jednotlivé plodiny a říkat, co všechno pěstují doma. A zalévání? To baví všechny…“, shrnuje Veronika Kouteshová a rozhlíží se po zahradě, kde v parném dni pobíhají děti se zelenými konývkami.

Důležitá zpráva je, že se zaváděním kompostování do škol jsme pomáhali dávno před projektem Bioodpad není odpad (a budeme i po něm). Znamená to, že školy, které se nestačily zapojit, se mohou do kompostování s naší pomocí pustit kdykoli. Díky realizaci projektu jsme o dalších pět zkušeností bohatší (a rozumnější) a také se o nás možná dozví víc dětí, učitelů a rodičů. 

Mgr. Hana Doležalová

Ekodomov Praha

Foto z archivu Ekodomova

-red-