DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zrušení členské schůze OMEP

Vážené členky, vážení členové OMEP ČR, vzhledem k nastalé situaci ruším členskou schůzi OMEP, kterou jsme plánovali na pátek 27. března 2020 v Muzeu J. A. Komenského v Praze.

Termín členské schůze v této chvíli přesunuji na neurčito. Pokud se nám nepodaří schůzi uskutečnit během příštích dvou měsíců, pošleme vám všechny dokumenty, které byste jako členové OMEP měli schválit, přílohou e-mailu a požádáme vás o hlasování per rollam.

Jedná se o výroční zprávu za rok 2019, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pevně doufáme, že se situace v dobré obrátí, přejeme vám zdraví a klid.

Srdečně

Milada Rabušicová

Předsedkyně OMEP ČR za celé předsednictvo

-red