Děti čtou dětem

Číst malým dětem nahlas je ten nejúčinnější způsob, jak je rodiče mohou připravit, aby byly ve škole úspěšné. Děti mají rády, když ten, kdo jim předčítá, zároveň příběh jakoby i hraje. Přitom je důležité měnit tón hlasu podobně jako na jevišti, aby se dítě do příběhu vžilo. Děti mají také velmi rády, když se jim často čtou stejné příběhy tak dlouho, dokud neznají celé pasáže zpaměti.

Hlasitým předčítáním se u dítěte rozvíjí jeho paměť, obrazotvornost, emoce, myšlení, posiluje se jeho sebevědomí a získává vědomosti a vzorce morálního chování. Předčítání nebo společné čtení je vynikající výchovnou metodou.

Besedy se spisovateli

V naší základní škole pořádáme besedy se spisovateli, herci, nebo starší děti čtou mladším.

Navštívili nás herečka Jitka Asterová a herec a moderátor Bořek Slezáček, kteří připravili pro žáky 1. stupně ZŠ projekt, jímž podporují snahy škol o to, přivést děti k četbě, důležitému pramenu vzdělávání, kultivace a poznávání vlastní kultury. Inspiraci nalezli v podobných programech probíhajících v zahraničí. V projektu nazvaném „Pojďte si číst“ předčítali dětem jak z klasické beletrie, tak i z naučných encyklopedických knih. Cílem tohoto projektu je vzbuzovat v dětech zájem o literaturu, o domácí četbu, ať již samostatnou, nebo v podání rodičů. Projekt byl interaktivní, spojený s povídáním o knihách a se soutěžemi o malé ceny.

Pro děti MŠ i žáky ZŠ jsme uspořádali besedu se spisovatelem Jiřím Šanderou, který je nejen úspěšným autorem pohádkových příběhů a leporel pro děti, ale také nakladatelem. Jeho kniha Naše třídní je mimozemšťan měla u dětí velký úspěch.

Děti z MŠ se pravidelně účastní besed v místní knihovně s knihovnicí paní Polívkovou.

Placená zóna

-red-