Obnovení provozu škol a školských zařízení

Na tiskové konferenci, která se konala 15. dubna, představil ministr školství Robert Plaga spolu s epidemiologem Rastislavem Maďarem představu o tom, jak by se měl postupně začít rozbíhat provoz škol a školských zařízení. První stupně základních škol by měly začít v omezeném provozu fungovat již od 25. května. Děti by se podle Plagy měly vzdělávat v nejvýše patnáctičlenných skupinách, které budou mít během dopoledne vzdělávací program, zatímco odpoledne by se měl program blížit činnosti školní družiny. Skupiny by se neměly ve škole mísit, proto nebudou v provozu šatny, a otazník je zatím nad zajištěním školního stravování. Děti by při individuální práci v lavici nemusely mít roušky, zatímco při skupinových činnostech ano. Vzdělávání bude nepovinné, do školy budou chodit ty děti, jejichž rodiče o to projeví aktivní zájem.

Plaga dále uvedl, že o uzavření mateřských škol nerozhodlo v březnu ministerstvo zdravotnictví, ale zřizovatelé, a nepředstavil žádný plán otevírání předškolních zařízení. Podle Maďara bude provoz mateřských škol záviset na epidemiologické situaci. Bude vydáno metodické doporučení, které se bude týkat hygienických opatření, a Maďal dále uvedl, že pokud v mateřské škole budou převažovat pedagogové z rizikových skupin, může zřizovatel otevření školky znemožnit. Letní prázdniny by měly proběhnout jako v jiných letech a letní tábory budou moci probíhat pravděpodobně až v srpnu. Všechny termíny a opatření se mohou měnit podle aktuální situace, takže je možné, že k otevření škol dojde později. Ministerstvo školství na dotaz týkající se mateřských škol odpovědělo následovně: „Provoz MŠ vláda nezakázala. (MŠMT nicméně doporučuje provoz přerušit nebo omezit). Vždy záleží na rozhodnutí ředitele po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel. Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. Každopádně, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude v návaznosti na uvolňování karanténních opatření připravena určitá informace i v této oblasti.“

-red-