Školka na doma

Naše jednotřídní vesnická mateřská školka se rozhodla podpořit děti z naší školky a jejich rodiče v těžké době koronavirové. Protože je naše MŠ z důvodu epidemie uzavřena, máme starosti. Budou děti po otevření MŠ po tak dlouhé době znovu procházet adaptací? Vědí si rodiče rady při přípravě dětí do ZŠ? Nezapomenou děti, co se již naučily?

Kladli jsme si i další otázky, např. jak zajistit práci pro školní asistentku, která je placená ze šablon, tak abychom naplnili požadavky a nemuseli jsme projekt předčasně opustit.

Tak vznikl náš nový projekt „Školka na doma“, tedy zábavná, ale i vzdělávací videa pro děti a inspirace pro rodiče, co mohou s dětmi doma dělat. Zároveň věříme, že si takto děti udrží kontakt s naší školkou a nebudou mít potíže s opětnou adaptací. Trošku doufáme, že na ně přenášíme pozitivní emoce a že se budou do školky naopak velmi těšit. Ale hlavně chceme prostě všem ulevit. 

Školní asistentka distribuuje rodičům ke každému videu balíčky s pomůckami k videím. Pomůcky také sama vyrábí podle potřeb jednotlivých „lekcí“. Balíčky obdrží jen ti, kdo o ně mají zájem. Účast ze stran rodin na tomto projektu je samozřejmě dobrovolná. Také proto nás těší, že se účastní nadpoloviční většina zapsaných dětí.

Nevíme, zda to, co děláme, je dost dobré či dost profesionální, ale snažíme se o to. Posouzení kvality ponecháme pokorně na druhých. Videa naleznete na našich webových stránkách www.msdlazov.cz v záložce „Školka na doma“. Plán je, že budeme točit 1–2 videa týdně.

Petra Šlajchová, DiS.

Ředitelka MŠ Dlažov 

-red-