Osm typů milostných vztahů

Triangulární teorie lásky, jejímž autorem je americký psycholog Robert Sternberg, rozděluje lásku podle míry přítomnosti třech složek: intimity, vášně a oddanosti. Intimitu autor definuje jako emoční složku, ve které jde o vzájemnou blízkost a sdílení pocitů. Vášeň je motivační složka, kterou charakterizuje především sexuální přitažlivost. Oddanost je pak kognitivní část, která je především pocitem závazku a záměrem ve vztahu zůstat. Kombinací těchto tří složek vzniká osm druhů milostných vztahů. Nenaplněná láska je ta, ve které je přítomna vysoká oddanost, avšak nízká vášeň a intimita. Věrná láska obsahuje vysoký podíl intimity a oddanosti, ale míra vášně je nízká. Dalším druhem je například romantická láska. V té jsou ve velké míře zastoupeny vášeň a intimita, naopak oddanosti bychom v ní hledali málo. Kdybychom se podívali na oba konce spektra, všechny tři složky jsou nepřítomné u lhostejnosti, naopak naplněná láska obsahuje vysoký podíl intimity, vášně i oddanosti. Od chvíle prvního setkání dvou budoucích milenců do doby, kdy jsou životními partnery a slaví třicáté výročí svatby, se láska a její tři složky přirozeně proměňují. Vášeň je typicky dominantní v začátcích vztahu. Intimita se v této fázi rozvíjí také nejvíce. Oddanost a její změny závisí především na společně prožitých událostech a zážitcích, neboť právě díky nim pocit vzájemného závazku nejčastěji stoupá.

-red-