Výcvik v gestaltu

Chcete se stát gestalt terapeutem? Nabízíme stručný přehled možností a doporučení, jak na to.

Jak vycvičit gestalt psychoterapeuta

S důrazem na zážitek (bez toho by to ve vodách gestaltu nešlo), na propracovaný teoretický základ i na praktičnost; komplexní výcvik tedy obsahuje složku sebezkušenostní, teoretickou, nácvikovou i supervizní. Trvá přibližně pět let. Je akreditován pro práci ve zdravotnictví, sestaven s ohledem na mezinárodní standardy. A je to jízda! Někdy za všechny peníze, ale ta plavba za to stojí. Dostanete hodně a budete užiteční pro druhé. Osvojíte si zcela konkrétní dovednosti pro praxi a rovněž vám psychoterapeutické prostředí nabídne další způsob celkového pojetí světa. Získáte blízká přátelství, stanete se postupně součástí sítě odborníků. V gestalt přístupu zažijete souhru více rovin, zdaleka ne jen tu racionální nebo verbální. Gestalt není statický, je dynamický, takže se budete pohybovat mezi různými vrstvami vnímání a kontaktování, plout mezi různými kontexty a koncepty. Gestalt si všímá, že každé setkání se nově utváří, je jedinečné, a takový bude i váš profesní výcvik. Řadíte-li se spíše mezi racionální typy, gestalt přístup vás oživí a rozšíří vaše možnosti. Pokud jste naopak člověk zvyklý využívat své emoce nebo tělesné vjemy jako informační kanály, bude vám tento psychoterapeutický přístup také dobře sedět. Gestalt psychoterapeut je sám nástrojem, zároveň je jak řemeslník, tak tvůrčí umělec.

Placená zóna