Uvědoměním ke svobodě

Gestalt psychoterapie považuje za ústřední motiv lidského bytí proces uspokojování potřeb ve vztahu s prostředím, tedy s lidmi, vysvětluje psychiatr Juraj Rektor. Názorně ukazuje, jak vypadá dialog s pacientem, a připomíná, že hlavním cílem terapie je uvědomění, které pacientovi přináší svobodu volby.

Paní Ela je pěkná, elegantní a precizně upravená žena. Je jí třicet osm, pracuje jako vedoucí laboratoře, do psychoterapie přichází pro depresivní a úzkostné stavy. Užívá antidepresiva, která její potíže zmírňují, ale k úpravě stavu nestačí. V sezeních popisuje aktuální životní události, hovoří racionálně, bez projevování emocí, ač by se daly očekávat vzhledem k obsahu vyprávění. Terapeut si všímá jejího vyhýbavého a zadržujícího způsobu komunikace, který se opakuje, a po čase na to upozorní.

Placená zóna