Uvězněné umění

Za posledních dvě stě let byla uvězněna celá řada umělců. Spíš než kriminální činy byly důvodem jejich politické názory, aktivity a konkrétní výtvarná díla a akce. Objevili se mezi nimi tvůrci jako Jacques-Louis David, Gustave Courbet, Josef Čapek, Chris Burden nebo Aj Wej-wej. Ovšem existují také jedinci s kriminální minulostí, kteří se teprve ve vězení stali umělci. Jim věnovala před dvaceti lety Mary Brown knihu, kterou nazvala Inside Art. Nezabývala se v ní jen skutečností, že někteří vězni začnou během výkonu trestu výtvarně tvořit, ale rovněž poukázala na význam arteterapie pro duševní stabilizaci odsouzených a zlepšení schopnosti se resocializovat po návratu do běžného života.

Placená zóna