Meditace jako cesta bezpodmínečného sebepřijetí

Před třinácti lety jsem se rozhodl vydat se na desetidenní meditační pobyt. Tehdy jsem toho o meditaci moc nevěděl, ale měl jsem silnou motivaci. Chtěl jsem být v klidu, což pro mě znamenalo zbavit se myšlenek, zbavit se emocí, zbavit se problémů. Chtěl jsem dosáhnout jakéhosi konečného stavu nezranitelnosti, nedotknutelnosti a nezměnitelnosti. Jako pro mnoho jiných, jak to vidím dnes, pro mě byla meditace nástrojem sebezdokonalování, nebo spíše radikálního sebezdokonalování, a můj přístup k meditaci byl velmi motivovaný myšlenkou, že je se mnou něco zásadně špatně. Proč? Protože jsem měl pocity, proměnlivé a nechtěné emoce, se kterými jsem si často nevěděl rady, nerozuměl jsem sám sobě a mnohdy jsem neměl pod kontrolou svůj život a život obecně, zatímco ostatní...

Placená zóna