Psychoanalýza jako nástroj pro zkoumání filmu

Snad žádný psychologický směr neovlivnil přemýšlení o filmu tak výrazně jako psychoanalýza. Pokud za její počátek považujeme texty Sigmunda Freuda z konce 19. století, lze říct, že je zhruba stejně stará jako samotná kinematografie.

Ve dvacátých letech 20. století například surrealistické skupiny připodobňovaly filmové obrazy ke snům – a jak lépe analyzovat sny nežli prostřednictvím psychoanalýzy? Přesto se dlouho jednalo o okrajový způsob přemýšlení, vyhrazený hlavně avantgardě. Ale stejně jako v případě řady jiných vědeckých odvětví, i mezi filmovými teoretiky začalo rezonovat množství nových inspirací v šedesátých letech. Do tehdy tradičního uvažování o autorech a žánrech vstoupily poznatky feminismu, kritické teorie, marxismu a také psychoanalýzy.

Placená zóna