Je homosexuál špatný kněz?

V katolické církvi existuje od roku 2005 rozhodnutí nesvětit na kněze muže, kteří se přiznají k tomu, že jsou gayové. Je toto pravidlo správné? A jak souvisí homosexuální orientace kněží se zneužíváním nezletilých?

Gayové a kněžské svěcení

V roce 2005 Kongregace pro katolickou výchovu v Římě vydala dokument nazvaný Instrukce o kritériích pro rozlišování povolání u osob s homosexuálními sklony v souvislosti s jejich přijetím do semináře a připuštěním ke svátosti svěcení. Text stanovuje, že vysvěcen na kněze nesmí být muž, který praktikuje homosexualitu, ale ani muž s pouhými homosexuálními tendencemi. 

Posoudit realizaci tohoto nařízení lze na základě informace, že přinejmenším ještě v roce 2015 museli kandidáti na vstup do semináře na Katolické teologické fakultě v Praze odpovídat na otázku ohledně své sexuální orientace. Dnes už údajně nemusejí. Tento úkon není v rozporu s českým právem. Už Listina základních práv a svobod z roku 1992 prohlašuje, že církve ustanovují své duchovnínezávisle na státních orgánech. Také takzvaný antidiskriminační zákon z roku 2009 církve vyjímá, a to z důvodu jejich vlastní etiky. 


Sexuální skandály v církvi

Zmíněná instrukce je považována za důsledek řady sexuálních skandálů, jejichž oběťmi byli nezletilí. Tyto skandály začaly vyplouvat na povrch zejména na začátku tohoto tisíciletí – jeden takový případ je ztvárněn ve filmu Spotlight, který v roce 2016 dostal několik Oscarů. Instrukce naznačuje, že homosexualita úzce souvisí s pedofilií a obecně se sexuálním zneužíváním, což je hlavně mimo církevní svět značně kritizováno. 

Ve snaze skandály pochopit bylo provedeno několik šetření. Například newyorská John Jay College of Criminal Justice sepsala v letech 2004 a 2011 pro Americkou konferenci katolických biskupů na základě průzkumů v amerických římskokatolických diecézích zprávy, v nichž tvrdí, že zneužívání v katolické církvi s homosexualitou nesouvisí. 

Placená zóna