Psychika dokáže zázraky. Když už se zdá, že je všechno ztraceno, může přijít obrat. Je k tomu potřeba pomoc zvenčí, ale především vnitřní síla a odvaha nemocného člověka.

Psychika a fyzično u člověka patří neodmyslitelně k sobě. Už báby kořenářky v hluboké historii ovládaly pro nás až magické léčitelské postupy. Byliny, mazání, rituály, zaříkávání. Mysl byla ohromena a mozkové závity přesvědčeny, že všechno pomáhá… a leckdy se skutečně nemýlily, i když uzdravení proběhlo bez součinnosti magie.

I v moderní medicíně využíváme takzvané placebo metody – experimentů najdeme mnoho. Podávání léků bez léčivého účinku jedné skupině a s léčivým účinkem té druhé přineslo zajímavé poznatky v tom, že psýché má větší vliv na lidský organismus, než se původně předpokládalo.

Dnešní doba konečně přeje oběma směrům a začínají být akceptovány i na lékařské půdě.

Jejich vzájemné ovlivňování je studováno v psychosomatice, která zkoumá, jak psychické faktory ovlivňují fyzické zdraví. Psychika a tělesný organismus jsou propojeny. Jsou to v mírné nadsázce dvě nerozlučné sestry. Všudypřítomný stres nebo určitý emocionální stav může ovlivnit fyziologii těla a naopak, fyzický stav může mít vliv na psychické pochody. Dlouhodobé působení stresu přispívá k různým zdravotním problémům, jako jsou kardiovaskulární choroby nebo zažívací potíže. Chronické procesy psýché, které ovlivňují naše zdraví, jsou mnohdy složitě diagnostikovány. Každopádně dnešní vědecké poznatky v této oblasti pomáhají spletité interakci mezi myslí a tělem porozumět.

Ze své terapeutické a zdravotní praxe mohu tuto součinnost potvrdit. Mnohá onemocnění skutečně vznikají na základě psychické nepohody, kdy se odstartuje pomyslný skrytý mechanismus a spustí lavinu příznaků až do podoby diagnostikovaného onemocnění. V té chvíli záleží na řadě aspektů moderní medicíny, ale i na psychice daného člověka.

Je ale důležité si uvědomit, že pouhá psychika k propuknutí nemoci nestačí. Vždy hrají roli spojité prvky celého našeho života. Styl našeho vyrovnávání se se stresem, s nepohodou, řešení nebo přehlížení počátečních příznaků, genetické vybavení přijaté od předků. Všechno dohromady může vyvolat onemocnění ve fyzické podobě.

Placená zóna

Stanislava Gabriel Waldštejn

je terapeutka, koučka, supervizorka a zdravotnice. Pracuje přes třicet let ve zdravotnictví.