Jak učit děti myslet

Nový školní předmět filozofie pro děti podněcuje schopnost systematického uvažování, kritického myšlení, verbálního vyjadřování i naslouchání druhým.Dosavadní zkušenosti ukazují, že filozofie pro děti je velmi poutavým předmětem.

Placená zóna

Ludmila MájováJiří Kučera