Ženy si lépe pamatují vzhled lidí

stručněŽeny si ve srovnání s muži lépe pamatují, jak druzí lidé vypadají. Podle aktuální studie amerických autorů, která vyšla v časopise Personality and Social Psychology Bulletin, byla v tomto směru převaha žen mírná. Větší převahažen nad muži spočívá podle autorů studie v interpersonální citlivosti. Ženy mají lepší paměť než muži pokud jde o fyzické znaky lidí, oblečení, postoj apod. Souvisí to pravděpodobně s tím, že ženy jsou o něco více orientoványna druhé lidi než muži. Výzkum také prokázal, že jak muži, tak ženy si lépe pamatují vzhled žen než mužů.

Placená zóna