Štíhlé modelky v médiích

stručněMnoho lidí se domnívá, že prezentace štíhlých modelek v médiích má na čtenářky a divačky negativní dopad - že vede ke snižování sebevědomí, k držení diet a v extrémních případech i k poruchám příjmu potravy. Jaká jsou alevýzkumná zjištění k tomuto tématu? Ukazuje se, že sledování velmi štíhlých modelek vede naopak k tomu, že se ženy cítí lépe, protože obraz modelek pokládají za fantazijní cíl. Uvažují ve smyslu"ona vypadá skvěle a já bychtak mohla vypadat také". Přestože taková fantazie vede většinou k příjemným pocitům, u některých mladých žen a dívek může skutečně dojít k tomu, že se budou snažit modelky napodobit. V extrémních případech to může vést i kporuchám příjmu potravy. Aktuální výzkum na toto téma byl uveřejněn v časopise Journal of Eating Disorders. Univerzitním studentkám byly na monitoru prezentovány fotografie modelek z populárních časopisů. Výzkumníci současnězjišťovali subjektivně vnímaný sebeobraz studentek. Ukázalo se, že nejlépe studentky hodnotily samy sebe právě v době po zhlédnutí fotografií štíhlých modelek. Nejvýraznější efekt fotografií byl zjištěn u studentek, kterédržely dietu. Ukazuje se, že štíhlé modelky prezentované v médiích nezpůsobují depresivní pocity, ale slouží spíše jako inspirace. Tomu odpovídá i skutečnost, že mladé ženy (a nejen) ony tráví dobrovolně mnoho času sledovánímtěchto modelek.

Placená zóna