Lepidlo na zuby? Děkuji, nechci!

Lidé nad 50 let jsou delší dobu marketéry v USA i západní Evropě považováni za významnou cílovou skupinu, roste potřeba poznat její tržní chování. U nás jsou ale lidé po padesátce stále spíše viděni jako ti, kteří nejsou pro marketing zajímaví. Mezi marketéry však převládá konzervativní představa, že se jedná o lidi, kteří jdou jen po levných věcech a spoléhají na tradiční zboží. Nejobvykleji se u nás používá dělení primárně podle věku příslušníků na tři segmenty, tzv. předdůchodového věku, což jsou osoby mezi 50. až 62. rokem věku, kterých je v rámci této skupiny více jak polovina (52 %), dále pak tzv. segment aktivních důchodců, osoby ve věku 63 až 75 let, které tvoří 31,5 % a třetí skupinou jsou tzv. opravdoví senioři, lidé nad 75 let, kterých je 16,5 %. Další, velmi podstatný úhel pohledu na skupinu lidí nad padesát let nabízí diferenciace podle ekonomického statusu, který nepřímo vyjadřuje jejich kupní sílu. Ekonomický status v sobě zahrnuje další charakteristiky jednotlivce, jako jsou vzdělání, ekonomická aktivita, sociální status, příjem, disponibilní finanční zdroje a další. Proč marketingový trh současné poznatky stále nereflektuje a „dělá“, že kromě zdravotních pomůcek a potravinových doplňků není co nabídnout? Na vysvětlenou poslouží výsledky výzkumu mezi marketéry, které ukazují, že jejich osobní zkušenosti s touto skupinou jsou velmi malé. Marketingovou praxi totiž často dělají lidé o jednu až dvě generace mladší. A je rozhodně jednodušší oslovovat vrstevníky, jejichž přání a plány znám a rozumím jim… To je patrně významný důvod, proč se marketéři této cílové skupině vyhýbají. Česká populace stárne a je jen otázkou času, kdy to bude muset pochopit i marketingová praxe. Obsah marketingové komunikace přitom nepotřebuje žádné zásadní odlišnosti. Výzkumy A. GEneration i UFO ukazují, že tito lidé mají v reklamě rádi inteligentní humor, nadsázku a očekávají je. Snesou i rozumnou míru cynismu. Odmítají ale jednoduchost a urážku. Výzkum společnosti Factum Invenio realizovaný v druhé polovině roku 2008 na reprezentativním vzorku populace ve věku 50 a více let, umožnil mnohem přesnější pohled na tuto skupinu a její spotřební chování.

Placená zóna

Iva Petrová