K nové verzi Amthauerova testu inteligence

V prosincovém čísle časopisu Psychologie dnes jsem si se zájmem přečetla podrobnou recenzi Dany Fajmonové na novou českou úpravu Amthauerova I-S-T, jejíž autorce děkuji za příznivé a objektivní hodnocení. Souhlasím i s některýmijejími výhradami, týkajícími se české normalizace. Ráda bych však upozornila na to, že pražské Testcentrum překonalo problematické tradice přebírání zahraničních testových norem a vydání nových testů je založeno na českémstandardizačním vzorku. Standardizační vzorek 746 osob je sice věkově nevyvážený, ale podle mého názoru to není na závadu, protože test bude zřejmě využíván především k diagnostice adolescentů a mladých dospělých. U staršíchosob může být i tak úspěšně aplikován ve výběrech a při výzkumu. Česká standardizace - na rozdíl od německého originálu - navíc umožňuje převod hrubých skórů na standardní i v jednotlivých subtestech základního modulu(doplňování vět, analogie, zobecňování atd.). Při přípravě aktualizované verze I-S-T jsem ocenila především její psychometrické kvality a vyvážené zastoupení úloh určených ke zjišťování verbálního, matematického a názornéhomyšlení. Všem uživatelům nového inventáře přeji hodně zdaru.

Placená zóna

Alena Plhákováfoto repro PD