Osobní disciplína, anebo IQ?

Podle nového amerického výzkumu platí, že budoucí školní úspěšnost dětí lze lépe než z inteligenčního kvocientu předvídat z jejich disciplinovanosti a vnitřní kázně. Ta je podle autorů studie"královskou cestou"kakademickému úspěchu.V rámci prvního výzkumu vybrali Angela Duckworthová a Martin Seligman z University of Pennsylvania na začátku školního roku 140 dětí v průměrném věku 13 let. Na podzim vyplnily děti, jejich rodiče a učitelé dotazníkyzaměřené na vnitřní kázeň dětí. Položky dotazníku se týkaly například dodržování pravidel a norem, impulzivního jednání či trpělivosti. S odstupem sedmi měsíců pak výzkumníci analyzovali školní úspěšnost dětí, která zahrnovalanejen známkování, ale například i úspěšnost v přijímacích zkouškách na střední školy. Výsledky ukázaly, že míra sebekázně velmi silně predikuje pozdější úspěšnost dětí.Druhého výzkumu se účastnilo 164 dětí (v průměrném věku 13 let). Design byl obdobný jako v předchozím případě, avšak při podzimním šetření zahrnoval také testování inteligence (IQ). Opět byla zjištěna významná korelacehodnocené sebekázně a školních výsledků, překvapivým zjištěním však bylo, že ve srovnání s IQ byla tato predikční schopnost přibližně dvojnásobná. Autoři z tohoto závěru vyvozují, že mnoha inteligentním dětem by k lepšímškolním výsledkům pomohl trénink sebeovládání a vnitřní disciplíny. Studie byla uveřejněna v nejnovějším vydání časopisu Psychological Science.

Placená zóna

-red-ilustrační foto Jiří Kučera