Pracovní příležitosti, včetně těch nejatraktivnějších, se soustřeďují kolem průmyslových aglomerací. Při přetrvávající nechuti ke stěhování, podpořené zakonzervovaným stavem na trhu s byty, mnozí lidé na pracovní týden opouštějí rodinu a vyrážejí za prací…

Placená zóna

DANIELA KRAMULOVÁ, OTAKAR PATOČKA