Od skepse k odvaze

René Descartes pohnul západní kulturou, když v 17. století rozvinul svou filosofii založenou na pochybnosti. Síla Descartova příspěvku moderní civilizaci byla v tom, že jeho metodická a soustavná skepse umožnila vnímat vědu jako kolektivní dí lo. Napadá mne, jestli právě u Descarta bychom nemohli najít vysvětlení, proč je česká politická kultura tak nuzná, vulgární, silácká, agresivní, ale bohužel také krátkozraká, neinspirativní, zablokovaná a bezpochyby i zamindrákovaná. Dovolte však jednu odbočku pro ilustraci, jak jsem si vůbec na francouzského filosofa vzpomněla v souvislosti s naší politikou.

Placená zóna

Miluš Kotišová