vztahy / Vším, čím jsem byl, byl jsem rád

K volbě tohoto názvu mne inspiroval jeden klient. Zrovna u něj mne citace z literatury dost zaskočila. Až po chvíli mi došlo, jak zavádějící může být naše mateřština. V jeho pojetí by se totiž muselo psát: „Vším, čím jsem bil, bil jsem rád.“ Svou ženu i děti mlátil prostě tím, co měl zrovna po ruce. A rád! Žádost redakce, abych napsal něco na téma „já a vztahy“ (osobní, intimní, pracovní…), jsem považoval za zajímavou výzvu. Ovšem jen do chví le, než mi došla možná rizika. Postižen profesí, splývají mi vztahy osobní především s partnerskými či manželskými. Jsa přiměřeně spokojeně ženat, bylo mi jasné, že tudy cesta nepovede. Člověk nikdy neví, co mu z úst vyletí. Snad pochopíte, že ze stejných důvodů by se i popis vztahů intimních mohl poněkud nešťastně zvrtnout. Aby těch komplikací nebylo málo, tak na rozdíl od dvojic, které spolu sdílejí stůl a lože, sdílíme se ženou i společné pracoviště. Tudíž ani vztahy pracovní nepředstavují zrovna bezpečnou půdu. Tak jsem se pokusil nalézt jakýsi kompromis mezi potřebou sebeodhalení a pudem sebezáchovy. Nakonec jsem zakotvil v celkem bezpečném přístavu s názvem „Já a má původní profese“.

Placená zóna

Petr Šmolka