Integrativní kouč

Eva přichází za koučem s žádostí o pomoc pro sebe samu. Neví, co si počít se svým životem. „Víte, já mám za sebou mnoho školení v asertivitě, komunikačních dovednostech, mám v práci k dispozici kouče za 3.500,- korun na hodinu, ale já potřebuji pomoc pro sebe.“ Kouč se zajímá, jak to bude vypadat, když bude se svým životem spokojená? „Vyprávějte mi o tom“, vybízí Evu. Je zvědavý, co jí spokojenost dovolí dělat jiného, než dělá nyní? A jak jí může být nápomocen na její cestě on, jak si Eva představuje jejich spolupráci? (Přece jen má s koučinkem zkušenost „z práce“…) Klientka chce najít něco, co by ji bavilo, naplňovalo, „v práci to je obrovský tlak na výkon, výsledky“. Zde příběh přerušíme… Je to krátká ukázka úvodní žádosti a postupné práce na formulaci zakázky klienta z praxe kouče. Kouč, který zná a umí používat více koučovacích přístupů, pak může být nápomocen při hledání řešení různým lidem. Každý jsme jiný a neopakovatelný originál, proto každý koučink je jedinečný a nezopakovatelný proces změny. Integrativní kouč dokáže vybrat ze svého „pracovního kufru“ styl spolupráce dle potřeb klienta. Kouč z Eviny práce se možná mohl zajímat o osobní život klientky, což by mělo pozitivní vliv na její pracovní výsledky. Já, kouč využívající více koučovacích přístupů a navíc psycholožka, jsem přesvědčena o tom, že osobní život velmi silně zasahuje do pracovních výsledků, ale také naopak - úspěch či potíže v práci se projeví v osobním životě člověka, ať se snaží sebevíce o „zavírání dveří“ mezi jednotlivými jeho částmi, „dveře“ netěsní úplně. Je to můj předsudek. Stejně jako je mým předsudkem to, že každý člověk je schopen změny svými vlastními silami, pokud ji chce uskutečnit. O tom, co je koučink, už bylo napsáno mnoho článků, knih, slov, takže jen ve zkratce: Koučování je specifi cky vedená komunikace kouče s jednotlivcem či skupinou osob, kde kouč pokládá otázky, které podnítí myšlení koučovaného a ten tak nalezne ty nejvhodnější odpovědi a řešení pro sebe samého. Kouč je zodpovědný za proces koučování a je přesvědčen, že řešení všech problémů má klient v sobě a ta mu pomáhá otázkami odhalit. Klient je zodpovědný za výsledek, nalezené řešení, je aktivním činitelem změny. V současné době je koučink považován za jednu z moderních a efektivních metod rozvoje. Využívá se ve firemní, ale i osobní oblasti např. ke stanovení cíle a cesty k němu, ke tvorbě nového projektu, řešení problémů apod. Koexistuje několik koučovacích směrů - výkonový, ericksonovský, systemický, všímavý, gestalt. Tyto směry mají své techniky, metody a postupy práce s klientem či pracovními týmy. Co mají všechny směry společné? Víru v lidi a jejich potenciál.

Placená zóna