Proč mohou být vzdělaní lidé snáze manipulovatelní

POSLEDNÍ SLOVO MILANA PETRÁKA

Placená zóna

Milan Petrák