VOLBA POVOLÁNÍ U ADOLESCENTŮ

Za jeden z nejtěžších a nejdůležitějších úkolů, který musíme řešit v adolescentním věku, lze považovat volbu povolání, neboť se jedná o rozhodnutí, které výraznou měrou ovlivní náš další život, nebo alespoň několik dalších let. Zvolený studijní obor významnou měrou ovlivňuje naši úspěšnost na trhu práce.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava