Matky, nebojte se pracovat

Rozsáhlá zámořská studie zkoumala jedno z palčivých témat emancipace – mají matky pracovat, nebo ne?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Psychologie dnes nebo v online archivu.

Mojmír Sedláček