Jak umožnit vlastní individualitě proniknout navenek

Při své práci doprovázím lidi k tomu, aby naplno prožili jeden nesmírně důležitý moment. Týká se to něčeho velmi jednoduchého a přitom nesmírně složitého zároveň: umožnit vlastní individualitě, aby pronikla navenek a ukázala se světu.

Pro každého z nás bude součástí tohoto projektu něco jiného. Já jsem měla například období, kdy jsem nosila červený pramen vlasů, který mi při pohledu do zrcadla připomínal mé odhodlání být nespoutaná, tvůrčí a vášnivá, abych byla naplno sama sebou a abych si troufla odkrýt něco ze svého nitra navenek.

Ať je vaše aktuální vášeň jakákoli a projevuje se v čemkoli – tvůrčím sebevyjádřením prostřednictvím práce, umění, hudby, nebo ve sportování, vaření či v denním kontaktu s lidmi…, už máte vše, co vaše individualita potřebuje.

I když si myslíte, že nejste tvořiví, je to omyl – jste. Tvořivostí se nemyslí dokázat namalovat obraz pro Národní galerii. Rodíme se s touto daností a pouze 5 % populace má v této oblasti deficit. Motivace tvořivě se vyjadřovat je dnes maximálně podporovaná – jen si vezměte, jaký úspěch mají sociální sítě, kde lidé prezentují, čím žijí.

A právě tvořivost nás nutí, abychom na fyzické, emoční i společenské úrovni projevovali svůj talent, dary, názory, postoje… Jednoduše řečeno – to, kým jste, vytváří vaši jedinečnost. Tím se lišíte od druhých, protože se projevujete jedinečným způsobem.

Význam slova jedinečnost najdete ve slovníku společně se synonymy osobitost, individualita ve smyslu souhrnu zvláštních znaků způsobujících odlišnost od ostatních jevů téže kategorie. Pro skeptiky a sebekritiky dodávám, že každý je takto jedinečný ihned, bez nějakých zásluh a výjimečných počinů.

Ideální je, když se svou tvořivou stránkou navážete spojení, neboť vám pomůže uvěřit tomu, že jste skvělý originál. Pak se můžete kdykoliv projevovat tak, jak je vám blízké, a cítit se díky tomu živější a radostnější.


Janette Šimková