Dosud nepublikovaný Jung

Světově proslulá zakládající osobnost analytické psychologie a jeden z nejpronikavějších myslitelů 20. století, C. G. Jung, prodchnul svou inspirací, vášní a precizností nejen to, co psal, ale i co tvořil.

Ačkoli se malování, kreslení a sochařství věnoval celý život, Jung sám tento talent neustále upozaďoval, protože nechtěl být označován za „umělce“. Nicméně dlouho očekávané vydání jeho Červené knihy v roce 2009 (česky 2010) odhalilo fascinující vizuální kvality jeho výtvarného díla, spojujícího ohromující symboliku se zkoumáním „myšlení v obrazech“ v terapeutické práci a vývojem metody aktivní imaginace. Pozoruhodná vyobrazení, která vystupují na stránkách kaligrafického rukopisného svazku, byla do té doby širší veřejnosti téměř neznámá.
Vydání Červené knihy vyvolalo obrovský zájem o Jungovo vizuální dílo a umožnilo badatelům věnovat se hlouběji jeho kreativitě. Umění C. G. Junga nyní představuje jeho dosud vesměs nepublikované celé výtvarné dílo, klade ho do širších uměleckých a duchovních souvislostí a sleduje vývoj Jungova výtvarného projevu od dětských kreseb, mladických krajin, mandal, iluminací Červené knihy až po sochařská díla sklonku jeho života. Studie v knize se zabývají nejen Jungem jako tvůrcem, ale i kritikem, analytikem a sběratelem umění.


C.G.Jung a kol.: Umění C.G.Junga, Portál 2019

Placená zóna

Martin Bedřich