Online archiv

Autor: Marek Preiss

Kdo jsem?

Marek Preiss, PD 5/2024
Vytvoření stabilní identity je předpokladem pro zdravou osobnost. Co když je však vývoj člověka zasažen traumatem, jak tomu bylo například u obětí holocaustu a jejich potomků? A je možné i s narušenou identitou uspět a pomáhat ostatním?

Transgenerační psychoterapie

Marek Preiss, PD 3/2024
Jak se mohou „mrtví vrátit, aby strašili živé“? Terapeuti zaměření na přenos informací mezi generacemi se zabývají především těžko sdělitelnými zraňujícími událostmi, o nichž se v rodinách nemluví a jejichž tíha přechází na další pokolení. Klinický psycholog a psychoterapeut MAREK PREISS nabízí různé odborné přístupy k tomuto typu traumatu a předkládá možnosti uzdravení.

Podváděli ve škole. A co v práci?

Marek Preiss, 6/2012
Podvádění ve školách je na vzestupu. Dokládají ho výzkumy i konkrétní kauzy. Na rozdíl od škol jsou zaměstnavatelé schopni vyčíslit ztráty, které jim způsobí nečestné jednání zaměstnanců. A tak není divu, že sílí obavy, jak se budou lidé, kteří podváděli při studiu, chovat v práci.

Na studiích podvádíme víc než Američané

Marek Preiss, 11/2011
V novinách se dočítáme, že proděkan plzeňské právnické fakulty pravděpodobně opsal desítky stran ve své dizertační práci a že také oponentský posudek na jeho práci je plagiát. Čas od času se probírají další případy a podezření na úmyslné podvádění, opisování prací, využívání zdrojů bez jejich řádného uvedení a jiné prohřešky proti čestnému jednání během studia. Je podvádění na českých VŠ skutečně tak rozšířené?

Prožili tragédii. A začali lepší život.

Marek Preiss, 2/2009
Co tě nezabije, to tě posílí. Vše zlé je k něčemu dobré. Podobná přísloví naznačují, že trauma může mít i pozitivní následky. A psychologické výzkumy ukazují, že tomu tak skutečně nezřídka bývá.

Psychologické testy a realita všedního dne

Marek Preiss, 11/2005
Psychodiagnostické metody bývají často složeny z úkolů, které jsou velmi vzdálené úlohám, jež řešíme v každodenním životě. Vyvstává proto otázka: mohou psychologické testy sloužit k pochopení běžných životních problémů lidí?