Psychologické testy a realita všedního dne

Psychodiagnostické metody bývají často složeny z úkolů, které jsou velmi vzdálené úlohám, jež řešíme v každodenním životě. Vyvstává proto otázka: mohou psychologické testy sloužit k pochopení běžných životních problémů lidí?

Placená zóna

Marek Preiss