Online archiv

Autor: Michaela Peterková

Co si pouštíme do hlavy, to nás utváří

Michaela Peterková, PD 6/2023
Když nás jeden člověk zkritizuje a druhý pochválí, na co se zaměříme? Všimneme si zamračeného obličeje, nebo vlídné tváře? Od dávných časů, kdy nám šlo neustále o život, máme ve zvyku soustředit se na negativní a potenciálně ohrožující aspekty života. Je dnes takové naladění nezbytné?

Léčit člověka, ne nemoc

Michaela Peterková, 6/2019
Radkin Honzák: Psychosomatická prvouka. 2017, 352 stran

O těle a duši seriózně

Michaela Peterková, 11/2018
Kniha Psychosomatická prvouka od psychiatra Radkina Honzáka, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad, pojednává o základních souvislostech duše (psýché) a těla (soma). Za knihu v podstatě „můžou“ pánové Platon a Descartes, kteří se zasloužili o to, že obě tyto entity, které jinak jedním celkem jsou, vnímáme odděleně.

Velká tapetová otázka aneb Kdo si šlape po štěstí?

Michaela Peterková, 7-8/2016
Dobrý pocit ze života je věcí volby. Jde o zásadní životní rozhodnutí, ale i o každodenní drobnosti – o způsob, jakým vybíráme oblečení, auta, zaměstnání i partnery. Pojďme prozkoumat tohle zajímavé zákoutí pozitivní psychologie, které skrývá překvapivý fakt o vztahu volby a životní spokojenosti.

Duševní pohoda bez prášků

Michaela Peterková, 7-8/2015
Vyloupnout si z platíčka pilulku a pasivně čekat, až bílý či růžový „kamarád“ zabere? Naštěstí existují i daleko přirozenější možnosti, jak si navodit duševní rovnováhu a lepší výkonnost.

Díky za prosincový rozhovor

Michaela Peterková, 1/2015
Moc děkuji za úžasně inspirativní rozhovor s Radvanem Bahbouhem, kterého považuji za jednoho z nejvzdělanějších a nejzajímavějších českých psychologů. Jen víc takových (lidí i článků).

Jste empatičtí?

Michaela Peterková, 2/2014
TEST Většina lidí myslí, že se dovedou vžít do pocitů druhého člověka a správně vytušit, co mu jde zrovna hlavou. Empatie je velké téma mezilidských vztahů a úzce souvisí s prací odborníků v pomáhajících profesích. Proto neuškodí menší sonda do této schopnosti. Vyberte vždy jednu možnost u každé položky. Snažte se věci co nejvíc posuzovat tak, jak jsou, ne tak, jak byste je chtěli mít.

Zaostřeno na výkon

Michaela Peterková, 9/2013
Máte dojem, že k úspěchu potřebujete hlavně náležité vědomosti, schopnosti a nadání? Podle mnohých odborníků má pro celkový výkon o dost větší význam výkonová motivace. Ve svém bádání na tomto poli se věnují jak dosahování, tak nedosahování úspěšných výkonů. Ke standardním dimenzím výkonové motivace patří cílevědomost, síla motivace, vytrvalost, očekávání úspěchu, obava z neúspěchu a samostatnost. V tom, jak silně se budeme schopni motivovat k výkonu, hraje do jisté míry roli dědičnost ve smyslu zděděné míry aktivnosti nebo pasivnosti nervové soustavy. Větší část motivační síly se ovšem utváří během našeho života, v dětství. Důležitá je podnětnost prostředí, např. kolik má dítě místa na hraní, jaké má hračky, knížky, kreslicí potřeby. Pozitivně působí také výlety nebo návštěvy zajímavých míst a rovněž kvalita i kvantita interakcí mezi rodiči a dítětem, možnost navazovat sociální kontakty a podpora při učení. Dalším důležitým aspektem je výchova k samostatnosti. Matky dětí, které posléze vykazují vysokou výkonovou motivaci, vyžadovaly na těchto dětech samostatnost v sebeobsluze (hygiena, oblékání) a za tyto projevy své děti vřele odměňovaly. Děti si mohou stavět své vlastní cíle a dělat své vlastní chyby. Rodiče je podporují při volbě přiměřeně náročných cílů, respektují jejich schopnosti, chválí děti za úspěchy a nespěchají s pomocí, pokud se dítě dostane při své snaze do potíží - podpoří ho až ve chvíli, kdy se zdá, že už chce na splnění úkolu rezignovat. Na vývoj dítěte působí příznivě tzv. dozovaná diskrepance, tedy taková situace, kdy náročnost úkolů, které od dítěte očekáváme, mírně přesahuje jeho aktuální vývojovou úroveň. Zde je ovšem namístě velká opatrnost - zvýšené nároky musí být přiměřené, tedy reálně dosažitelné. Příliš vysoká očekávání, kterým dítě nemůže dostát kvůli zcela přirozenému, fyziologicky a věkově podmíněnému nedostatku schopností, vedou k opakovaným prožitkům neúspěchu. Nedobře působí rovněž příliš nízké požadavky rodičů vyskytující se často při nadmíru ochranitelském (hyperprotektivním) vedení. V procesu formování výkonové motivace se rovněž významně uplatňuje učení podle modelu; v období raného dětství jsou nejdůležitějšími referenčními osobami rodiče. Aby se u dítěte vyvinula potřeba dosahovat úspěšné výkony, je ze strany rodičů žádoucí, jsou-li orientováni spíše na budoucnost než na momentální okamžik, zaujímají nikoli fatalistický, nýbrž aktivní postoj k životu a kladou důraz na individualitu. V průběhu studia výkonové motivace bylo popsáno několik motivačních tendencí. Těmi základními je motivace k dosahování úspěchů a strach z neúspěchu, dále strach z úspěchu a motivace k dosahování nízkých výkonů.

Jste zdravě sebevědomí? Otestujte se

Michaela Peterková, 1/2013
Člověk se sebevědomou bytostí podle všeho nerodí. Po příchodu na svět jsme dlouho závislí na péči a hodnocení jiných lidí – silnějších, větších a zákonitě šikovnějších a schopnějších. Rodíme se nicméně s potenciálem zdravého sebevědomí dosáhnout. Pokud nám nepomohou rodiče, nezbývá než se o svou sebedůvěru poprat v dospělém věku. Zn. U houževnatých zlepšení zaručeno.

Fenomén PPS: Přítel posílá soubor, pošli ho dál!

Michaela Peterková, 10/2011
V elektronické komunikaci poslední doby se uhnízdil fenomén pps - přeposílané soubory fotografi í, fotomontáží, citátů a hlavolamů. Mnohé jsou emočně či vztahově neutrální, jiné však míří na city a nebojí se výhrůžek a vydírání.

Víte, jak se brání vaše ego?

Michaela Peterková, 11/2009
S obrannými mechanismy je minimálně uživatelsky obeznámen každý z nás. Kdo si právě te? řekl, že jeho se úvodní věta netýká, právě jednu obranu využil. Víte, jaké obrany používá vaše ego?