O těle a duši seriózně

Kniha Psychosomatická prvouka od psychiatra Radkina Honzáka, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad, pojednává o základních souvislostech duše (psýché) a těla (soma). Za knihu v podstatě „můžou“ pánové Platon a Descartes, kteří se zasloužili o to, že obě tyto entity, které jinak jedním celkem jsou, vnímáme odděleně.

Placená zóna

Michaela Peterková

PhDr. Michaela Peterková, psycholožka, www.psyx.cz