Online archiv

Vydání: 2/2010

Mají narkomani dostávat léky místo drogy?

2/2010
/Dostupnost substituční léčby v České republice se podle ÚZIS zvyšuje, otevírají se nová specializovaná zařízení, od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Substituční léčba má své přednosti i úskalí, automaticky ovšem nezaručuje, že na jejím konci bude pacient zcela abstinovat. /

Daleko od normy

Stanislav Komárek, 2/2010
podoteky Stanislava Komárka

Píchá mě u srdce.

2/2010
Nezemřu na infarkt?

Muž, nebo žena?

Olga Pechová, 2/2010
Pohlaví nejasné

Peníze jako adrenalin

Zuzana Hubinkové, 2/2010
Obchodování na burze může přinášet vzrušující zážitky srovnatelné s adrenalinovými sporty či orgasmem. Někteří lidé se upínají k penězům jako k jistotě – v době krize je to však hodnota velmi nestabilní a může se podílet na řadě stresových prožitků. Každý má jinou míru frustrační tolerance, to se odráží i ve vnímání ekonomicky složité doby.

Lidé na úpatí velehor žijí smířeni s osudem

Lucie Jirků, 2/2010
Již podruhé se vydávám za krásami horského státu severní Indie Ladakhu. Do světa horské pouště a himálajských vrcholů se dostanete od jihu přes pětitisícová sedla po druhé nejvýše položené silnici na světě nebo letecky, čímž ovšem přicházíte o neuvěřitelné scenerie a „folklór“ cestování přeplněným džípem či autobusem.

Romantická láska existuje i po letech!

Eva Kubová, 2/2010
Pokud se najde manželský pár, který ještě po dvaceti letech společného života hovoří o zamilovanosti, chápe se to často jako výstřelek a dvojice bývá podezřívána ze lži. Nyní však našli neurologové důkaz, že něco takového je skutečně možné. Bianca Acedvedo a její kolegové z univerzity New York at Stony Brook a Albert Einstein College of Medicine in New York potvrzují tuto vynikající zprávu: Ještě po dvaceti letech manželství to může mezi partnery pořádně jiskřit! Newyorský tým zkoumal 10 manželských párů, které spolu žily průměrně 21 let ve společné domácnosti a manželé tvrdili, že jsou stále zamilovaní. Vědci si vzali na pomoc mangetickorezonanční tomograf, který dokáže detekovat činnost příslušných mozkových regionů. U mladých, čerstvě zamilovaných párů se zaktivovala oblast ve středním mozku, které se říká ventrální tegmentum. Již při pouhém pohlédnutí na fotografii milované osoby se právě tato mozková zóna rozzářila na tomografu v pestrých barvách. Tato oblast mozku je dávána rovněž do souvislosti s uvolňováním dopaminu, neurotransmiteru, který nám umožňuje prožívat pocity extrémní slasti např. při sexu, při požití dobrého jídla, drog nebo právě v době intenzivní zamilovanosti. Experimentátoři opakovali test s dlouhodobě zamilovanými páry a i u nich se mimořádná aktivita ve ventrálním tegmentu (ventral tegmental area – VTA) potvrdila. Helen Fischerová, antropoložka, která se studie rovněž zúčastnila, tvrdí, že je to přímý fyziologický důkaz o existenci celoživotní romantické lásky. Výzkum odkryl i zajímavé rozdíly mezi oběma zkoumanými skupinami. Zatímco u čerstvě zamilovaných se kromě tegmenta zaktivovala i oblast pro pociťování strachu a vášně, tak u dlouhodobě zamilovaných to byly mozkové regiony, které jsou spojovány s pocity vnitřního klidu a tlumením bolesti. Antropoložka Fischerová to vysvětluje tak, že v dlouhodobě trvajícím láskyplném vztahu je se strachem spojená obsese vystřídána klidem. To vše jen znovu podporuje již mnohokrát vyřčené hypotézy, že dlouhodobě stabilní partnerství je důležitým zdrojem životní spokojenosti.

V čem je tajemství celoživotní manželské lásky?

2/2010
/ Anketa /

Láska bez prstýnku

Daniela Kramulová, 2/2010
Přestože sv. Valentýn proslul podle jedné z legend tím, že tajně oddával zamilované páry a přes císařský zákaz tak podporoval institut manželství a rodiny (zatímco císař Klaudius II. chtěl mít co nejvíce svobodných mužů, kteří by se stali vojáky), dnes slaví 14. únor jako svátek zamilovaných především nesezdané dvojice…

Chci otěhotnět. proč to zase nevyšlo?

Daniela Kramulová, 2/2010
/ odborná spolupráce

Láska vyhořelá…

Miroslav Orel, Věra Facová, 2/2010
Proč už to není jako dřív?

Maminko, musím tě chránit!

Dak, 2/2010
Vztah dětí k psychicky nemocným rodičům