Mají narkomani dostávat léky místo drogy?

/Dostupnost substituční léčby v České republice se podle ÚZIS zvyšuje, otevírají se nová specializovaná zařízení, od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Substituční léčba má své přednosti i úskalí, automaticky ovšem nezaručuje, že na jejím konci bude pacient zcela abstinovat. /

Placená zóna