Romantická láska existuje i po letech!

Pokud se najde manželský pár, který ještě po dvaceti letech společného života hovoří o zamilovanosti, chápe se to často jako výstřelek a dvojice bývá podezřívána ze lži. Nyní však našli neurologové důkaz, že něco takového je skutečně možné. Bianca Acedvedo a její kolegové z univerzity New York at Stony Brook a Albert Einstein College of Medicine in New York potvrzují tuto vynikající zprávu: Ještě po dvaceti letech manželství to může mezi partnery pořádně jiskřit! Newyorský tým zkoumal 10 manželských párů, které spolu žily průměrně 21 let ve společné domácnosti a manželé tvrdili, že jsou stále zamilovaní. Vědci si vzali na pomoc mangetickorezonanční tomograf, který dokáže detekovat činnost příslušných mozkových regionů. U mladých, čerstvě zamilovaných párů se zaktivovala oblast ve středním mozku, které se říká ventrální tegmentum. Již při pouhém pohlédnutí na fotografii milované osoby se právě tato mozková zóna rozzářila na tomografu v pestrých barvách. Tato oblast mozku je dávána rovněž do souvislosti s uvolňováním dopaminu, neurotransmiteru, který nám umožňuje prožívat pocity extrémní slasti např. při sexu, při požití dobrého jídla, drog nebo právě v době intenzivní zamilovanosti. Experimentátoři opakovali test s dlouhodobě zamilovanými páry a i u nich se mimořádná aktivita ve ventrálním tegmentu (ventral tegmental area – VTA) potvrdila. Helen Fischerová, antropoložka, která se studie rovněž zúčastnila, tvrdí, že je to přímý fyziologický důkaz o existenci celoživotní romantické lásky. Výzkum odkryl i zajímavé rozdíly mezi oběma zkoumanými skupinami. Zatímco u čerstvě zamilovaných se kromě tegmenta zaktivovala i oblast pro pociťování strachu a vášně, tak u dlouhodobě zamilovaných to byly mozkové regiony, které jsou spojovány s pocity vnitřního klidu a tlumením bolesti. Antropoložka Fischerová to vysvětluje tak, že v dlouhodobě trvajícím láskyplném vztahu je se strachem spojená obsese vystřídána klidem. To vše jen znovu podporuje již mnohokrát vyřčené hypotézy, že dlouhodobě stabilní partnerství je důležitým zdrojem životní spokojenosti.

Placená zóna

Eva Kubová