Online archiv

Autor: Eva Kubová

Jak nás na katedře cepovali

Eva Kubová, 3/2020
Když jsem se v osmnácti letech rozhodovala, co jít studovat, rozhodně jsem neměla jasno. Všechno nasvědčovalo vysoké škole ekonomické. Ačkoliv mě ekonomie velmi zajímala, nemohla jsem se zbavit pochybností.

Půst je jako extáze

Eva Kubová, 6/2019
Profesor Gerald Hüther je jedním z nejpopulárnějších německých neurobiologů. Věnuje se především tématům vlivu raných zkušeností, následkům strachu a stresu na zrání a strukturu mozku a významu emocionálních reakcí. Setkali jsme se s ním během konference Neurověda ve vzdělávání, kterou již šestým rokem organizovala společnost Everesta. A dozvěděli se, proč má půst podobný efekt jako droga extáze, proč se muži nevrhají na každou ženu, jako je tomu u zvířat, i proč poruchy sociálního soužití způsobují fyzickou bolest.

Jak najít své češství? V Německu!

Eva Kubová, 4/2019
V životě člověk potká řadu lidí, ale jen na některé vzpomíná celý život. A jen někteří mají schopnost pozitivně vás ovlivnit a posunout dál. V mém životě byl takovým mým osobním guru pan profesor Plichta, který nás měl na aplikovanou psychologii. Byl to on, kdo mě přivedl k tomu žít nějakou dobu v cizině. Pamatuji si, jak mě tehdy překvapil jednou svou poznámkou: „Aspoň poznáš, v čem tkví to naše češství.“

Volební psycho scan

Eva Kubová, 9/2017
Lidé si stěžují na politiky a často právem pochybují nejen o jejich kompetencích, ale i o jejich duševním zdraví. Škoda že u nás není běžnou praxí podrobit ty, kteří nám budou vládnout, předem jakémusi psycho scanu. Nebo aspoň symbolické psychologické zkoušce, abychom měli k dispozici víc než jen předvolební sliby.

Trápení s podpisem

Eva Kubová, 1/2016

Informační pasti: Budeme v područí IT elity?

Eva Kubová, 9/2015
Patříte mezi ty, kteří bez svého „dotykáče“ nevytáhnou paty, nebo vzpomínáte na „normální“ mobil, kde nebyl problém napsat SMS poslepu, či dokonce na klasické sluchátko, za kterým stačilo zaklapnout dveřmi, a nebyli jste k dosažení?

Síla prvního dojmu

Eva Kubová, 7-8/2015
Zasahuje do našich životů víc, než jsme ochotni vůbec si připustit. Někdy to může být začátek lásky na celý život, jindy nevysvětlitelná averze, někdy díky němu získáme dobrou práci nebo přátele na celý život. Občas ale kvůli prvnímu dojmu báječné šance míjíme a ani o tom nevíme.

Co může a nemůže grafologie?

Eva Kubová, 1/2015
Může grafologický rozbor písma odhalit podstatné osobnostní charakteristiky pisatele? Lze jeho výpovědní hodnotu srovnávat s psychologickými testy? Nakolik ho vůbec můžeme brát vážně? Ve škole se učíme psát všichni stejně, a přesto se naše písmo tak individualizuje, že nenajdeme dva zcela totožné rukopisy, dokonce ani u dvojčat. Toho využívá tzv. písmoznalectví při rozeznávání padělků u soudu. Fakt, že rukopis odráží naši osobnost a není pouhým výsledkem natrénovaných pohybů, ale spíše jakýmsi „mozkopisem“, dokládá řada zajímavých pozorování. Například lidé po amputaci rukou jsou schopni naučit se psát podobně jako dřív pomocí svých nohou nebo úst... Grafologie je spolehlivou psychodiagnostickou metodou - má-li k dispozici několik rukopisů dané osoby, nejlépe z různých situací či životních období, je výrazně nižší možnost zkreslení než u běžného psychologického testu, kdy víte, že právě teď „jste zkoumáni“. Na základě rukopisu je možné poznat řadu charakterových vlastností, stejně tak jako konkrétní náladu nebo celkové životní nastavení. Kvalitní rozbor vyžaduje hodiny, někdy i dny tvrdé práce. Pak teprve docházíme k závěrečné syntéze, která podléhá běžné logice jiných věd. Není to tak, že když někdo píše doleva, je citově chladný. Písmo například ukazuje, jak silné máme tendence k průměrnosti a konformitě, nebo naopak do jaké míry jsme individuální, originální, kreativní a flexibilní. Snadno vyčteme, zda tendujeme spíše k labilitě, či stabilitě, extraverzi, nebo introverzi. V kombinaci s tempem se dostáváme k určení temperamentového typu například dle Eysenckovy typologie. Nejen pro psychology, ale i pro manažery nebo personalisty je velmi přínosná diagnostika dominantních či submisivních tendencí, odhalení sklonů k racionálnímu, nebo emocionálnímu řešení konfl iktů, zaměřenost osobnosti na detail, či celek, celková vyváženost a harmoničnost osobnosti atd. Vzhledem k tomu, že grafologie je ve své podstatě precizní psychodiagnostickou metodou, založenou na principech blízkých projektivním testům, vždy dojdeme k nejlepšímu výsledku, když její závěry konzultujeme s jinými psychodiagnostickými metodami tak, jak je v praxi běžné, např. s rozhovorem, pozorováním, životní mapou, psychologickým testem či další projektivní metodou.

Proč přichází puberta tak brzy?

Eva Kubová, 11/2012
Dnešní děti dospívají dříve než předchozí generace. Období relativně harmonického psychického vývoje a čas, kdy jsou děti výchovně snadno zvladatelné, se zkracuje.

Nedostižní badatelé v plenkách

Eva Kubová, 5/2011
Vycházíme-li z odkazu vývojové psychologie Jeana Piageta, často dodnes chybně chápeme dítě jako ryze egocentrickou bytost, jíž jsou na hony vzdáleny schopnosti uvažování v rámci racionální logiky. Nové výzkumy ale ukazují, že již ve velmi útlém věku jsou děti schopné empatického vžívání do druhých, chápání vzorců příčiny a důsledku, a dokonce i porozumění zákonům pravděpodobnosti. Děti zkoumají svět stejným způsobem, jak to činí například přírodovědci. Cíleně experimentují, vyhodnocují získané statistické údaje a na základě těchto pozorování vytvářejí hypotézy o fungování světa. Vše, co je obestřeno závojem tajemství, je pro děti jako magnet. Naopak jednoduché děje, které neskrývají žádné překvapení, se pro ně stávají brzy nezajímavou a nudnou rutinou.

Psychologie nakupování aneb Jak se nenechat stáhnout z kůže

Eva Kubová, 9/2010
Nakupování se z činnosti nutné pro přežití posunulo do úrovně nového způsobu trávení volného času. Sobotní odpoledne v nákupním centru, sledování nových trendů, slev či akcí se stalo pro mnohé zábavou. Všichni věříme, že se při nakupování řídíme vlastním rozumem. Výzkumy ale dokazují, že nakupování je hlavně o spontánních emocích.

Rodiče nám zasahují do vztahu

Eva Kubová, 7-8/2010
Dusno, málem na rozvod. Příčina? Spory s tchyní a tchánem. I takhle stroze by se dala popsat situace některých českých domácností.