Online archiv

Vydání: 2/2011

Pokuty pro soudní znalce? V pořádku!

Daniela Kramulová, 2/2011
Úroveň některých znaleckých posudků z oblasti psychologie je tristní, domnívá se forenzní psycholog a soudní znalec Karel Netík. S návrhem ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila podstatně zpřísnit postihy za nekvalitní posudky soudních znalců rozhodně souhlasí.

nešpor/n/oviny

2/2011

Měli by bohatší řidiči platit vyšší pokuty?

2/2011
/ Odstupňování pokut za dopravní přestupky podle příjmu viníka – s tímto návrhem přišel ministr dopravy Vít Bárta v loňském roce. Několik skandálů (dobře situovaných) silničních pirátů, ke kterým došlo v poslední době, však tuto myšlenku znovu oživilo. Znamenalo by takové opatření a účinnější dopad této sankce?/

Zralé myšlení

2/2011

Trpíte chronickou bolestí? Možná potřebujete léčit depresi

2/2011
Pacienti s chronickou bolestí netrpí jen bolestí samotnou. Omezená hybnost, izolace, ztráta sociálních kontaktů a katastrofické myšlení podstatně zhoršují jejich kvalitu života. Často je chronická bolest provázená depresí – dokonce se ukazuje, že existuje několik mechanismů společných pro obě onemocnění.

Autismus a AS

2/2011
Autismus Autismus je porucha vztahu k realitě, kterou podrobně popsal L. Kanner (1943); je typická stažením se do světa fantazie, sociální izolací; egocentrické, nerealistické myšlení, snění převládá nad vědomým vztahem k vnějšímu světu; člověk s autismem zřídka vyhledává oční kontakt s druhými, používá stereotypní gesta, tíhne k nepružným a nefunkčním rituálům a postupům; i malé změny v zaběhaných zvyklostech jej vyvedou z míry; může se objevit destruktivní chování včetně sebezraňování; nedostatky v komunikaci upoutají např. nesprávným používáním zájmen, opakováním frází; příčinou autismu je porucha centrální nervové soustavy, pravděpodobně neschopnost používat zrcadlové neurony, které pomáhají chápat projevy a pocity druhých lidí. Aspergerův syndrom Jde o vývojovou poruchu charakterizovanou vážnou a trvalou poruchou sociálních dovedností a vztahů, stereotypním chováním i omezenými zájmy bez výraznějšího jazykového poškození; postižený se může zařadit do běžného života, ovšem s oslabenými možnostmi sociálního a pracovního zařazení, pro oslabenou schopnost přepojovat se z jedné činnosti do druhé, měnit prostředí; dává přednost stejnosti a předpověditelnosti situací, až nutkavému užívání ustálených postupů a objektů zájmu; syndrom je někdy považován za lehčí formu autismu; stále znovu se objevují důkazy, že lidé s Aspergerovým syndromem mají IQ v rozmezí normálu až nadnormálu a mnozí vykazují nadprůměrné nadání a schopnosti.

Sheldon Cooper: osvěta v atraktivním balení

2/2011
Sheldon má vyznačenou svoji část pohovky, na kterou si nikdo jiný nesmí sednout, a vymezený čas, kdy chodí na záchod. Tato „podivná“ postava z amerického seriálu The Big Bang Theory pomáhá divákům porozumět všem, kteří trpí autistickými problémy.

Čeští sokolové

2/2011
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku z iniciativy lékaře Miroslava Tyrše a podnikatele Jindřicha Fügnera. U jejího zrodu 16. února 1862 stáli přední čeští vlastenci – a vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku: výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj. povzbuzovalo národní sebevědomí. Za první světové války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií. Často byli nazýváni naším národním vojskem, sokolští představitelé se stali i organizátory nové československé armády. Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918–1938), kdy se stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační politici včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR na olympiádách a mezinárodních přeborech. Program Sokola byl vždy všestranný, přitažlivý pro všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, šibřinky, výlety, zájezdy do ciziny, tábory mládeže, divadelní a loutková představení, hudební a pěvecké koncerty, přednášky, výstavy, vydávala se řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.

Sokolové na Kapverdách

2/2011
Kapverdští sokolové vznikli podle československého vzoru – a ani na souostroví ležícím nedaleko západního pobřeží Afriky nešlo v masovém tělovýchovném hnutí zdaleka jen o cvičení těla…

Máte tyto osobní charakteristiky?

2/2011
I. Moudrost a poznání (Wisdom and knowledge) – kognitivní silné stránky, které provázejí získávání a využívání vědomostí

Jaké vlastnosti potřebujete ke štěstí

Daniela Kramulová, Eva Labusová, 2/2011
Ve chvíli, kdy se psychologové začali zajímat o to, co přispívá k pocitům pohody a štěstí, bylo jen otázkou času, kdy vzniknou seznamy a přehledy osobnostních charakteristik, které dělají lidský život lepším a přispívají k tomu, že se člověk cítí spokojený.

Existuje recept na spokojený život?

2/2011
Životní spokojenost se stala předmětem odborného zájmu psychologů relativně nedávno. Dříve dávala psychologie přednost studiu nedostatků, nemocí, nepohody, v posledních desetiletích ale výrazně sílí tendence pokusit se vědecky uchopit i záležitosti opačné, a výzkumů na téma životní pohoda přibývá…