Online archiv

Vydání: 3/2016

Naučte se najít to, co nehledáte

Radvan Bahbouh; Radvan Bahbouh, 3/2016
Slovo serendipity patří mezi nejhůře přeložitelná slova anglického jazyka. Počeštělá varianta serendipita působí trochu jak princezna v myším kožíšku. Směšně a nevábně. A přitom označuje mimořádný jev, který je často nevýstižně překládán jako šťastná náhoda.

Má pacient hlásit nežádoucí účinky léků?

red, 3/2016
Jak se sledují nežádoucí účinky léků? Má smysl hlásit i naši vlastní negativní zkušenost? Zeptali jsme se MUDr. Evy Jirsové ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a MUDr. Radka Běly ze Sanofi.

Když sex nechutná…

3/2016
Nový výzkumu ženské sexuality

Zamilovanost

The Beastess, 3/2016
Proč máme zrychlený dech a slabost v kolenou?

Stejný obraz nevidí všichni stejně

Daniela Kramulová, 3/2016
Jak na nás působí obrazy, které nám předkládají média? Nahlédněte s námi pod pokličku unikátního neuropsychologického výzkumu mozku a mysli.

Inkluze ve vzdělávání: Přínos, nebo riziko?

3/2016
Od 1. 9. 2016 by měly být v základních školách společně se zdravými dětmi vzdělávány také všechny děti se zdravotním či mentálním handicapem, budou-li si to jejich rodiče přát. O přínosech a rizicích inkluze diskutujeme s Radkou Jedličkovou, speciální pedagožkou, etopedkou a ředitelkou Základní školy Grafi cká v Praze, kde integrace postižených dětí probíhá už několik let, a Olgou Zelinkovou, speciální pedagožkou, která se specializuje na klienty se zvláštními vzdělávacími potřebami (SVP).

Jak žijí tradiční Masajové v moderním světě

Irena Menšíková, 3/2016
Kodrcáme se po prašné cestě, uprostřed Tanzanie, daleko od slavného Kilimanjara a ještě dále od hlavního města Dar es Saalamu. Míříme za původními obyvateli – Masaji.

Můžeme se „prouklízet“ ke štěstí?

Daniela Kramulová, 3/2016
Úklid – na první pohled banální činnost, přesto bývá zdrojem silných emocí. Málokomu je uklízení lhostejné, někdo ho nesnáší, jiný se ho děsí, další v něm nachází uspokojení a vnitřní klid, v někom dokonce dokáže probudit vášeň. Co o nás náš vztah k uklízení napovídá?

Máme to v genech?

Daniela Kramulová, 3/2016
Je nám škodolibost vrozená? Richard Smith mluví přinejmenším o „přirozeném sklonu, který se za určitých podmínek projeví“. Hovoří pro to i fakt, že škodolibost se objevuje ve všech kulturách, ve kterých se až dosud zkoumala. V jedné aktuální studii se například ukázalo, že Číňané byli dokonce značně škodolibí, když konkurenční velmoc Japonsko v roce 2011 zasáhla vlna tsunami, která vyvolala zkázu jaderné elektrárny ve Fukušimě. Další indicie: škodolibost můžeme pozorovat už u dětí mladších dvou let. Simone Shamay-Tsoory z University Haifa ukázala dětem, jak jejich matka čte jiným dětem z knížky. Ale nějaká nehoda knihu poničila tak, že byla nepoužitelná. Malé děti tohle „neštěstí“ očividně velmi potěšilo. Patrně proto, že předtím na cizí děti žárlily. Ale když Shamay-Tsoory dětem ukázala video s matkou, které se stala stejná nehoda, když z knihy četla jen sama pro sebe, byly děti daleko méně škodolibé. Nikolaus Steinbeis z Lipského Institutu Maxe Plancka naproti tomu považuje za spíš nepravděpodobné, že by škodolibost byla vrozená. Díky řadě studií zjistil, že děti v prvních letech života zažívají podstatně víc pocitů škodolibosti, s vrcholem v šesti až osmi letech. Tento vývoj neprobíhá náhodně. Ve věku kolem čtyř až pěti let děti začínají srovnávat svůj výkon s ostatními. Cítí-li se být slabší než ostatní anebo na nižším stupni sociálního žebříčku, závist a škodolibost se vyvalí téměř bez zábran. Bez zábran proto, že oblasti mozku zodpovědné za sebekontrolu vyzrávají později. Tato centra sebekontroly později sklon ke škodolibosti alespoň brzdí, aniž by ji ovšem u většiny lidí dokázala vymazat úplně. „Ve věku kolem 7–12 let,“ shrnuje Steinbeis své výzkumy s více než 180 dětmi, „se sklony ke škodolibosti postupně ztrácejí.“ Před dvěma lety uveřejnil výzkumný tým princetonské univerzity vedený sociální psycholožkou Susane Tufts Fiskeovou studii věnovanou škodolibým reakcím lidí na neštěstí druhých. Testovaným dobrovolníkům nejprve ukázali série fotografií, které si obvykle spojujeme se stereotypy, jež v nás vyvolávají určité emoce, například: starý člověk – lítost, student – obdiv, narkoman – pohrdání a hnus, bohatý jedinec – závist. Následně pak výzkumníci fotografie spojili s různými situacemi běžného života, které vyvolávaly emoce pozitivní (výhra v loterii), negativní (být postříkán kolemjedoucím autem) i ty, které byly emočně neutrální, třeba chůze do koupelny. Probandům pak pomocí elektromyogramu měřili pohyby obličejového svalstva. Ukázalo se, že se nejvíce usmívali v situacích „cizího neštěstí“ v případě osob, jimž nejvíc záviděli, standardně tedy bohatě a úspěšně vyhlížejícím jedincům. V následujících výpovědích pak testovaní potvrdili, že se cítili nejlépe při pohledu na luxusně oblečeného člověka, kterého „ohodí“ projíždějící auto. „Zjistili jsme, že když se lidem daří, lépe se srovnávají s těmi, jimž závidějí. V těžkých dobách se však skupiny těch úspěšných stávají skutečným terčem škodolibosti,“ komentovala experiment vedoucí týmu Susan Fiskeová.

Cizí neštěstí vždy potěší

Kateřina Rodná, 3/2016
Někdo vás vytlačí z levého pruhu na dálnici; o pět minut později vidíte, jak nebezpečného řidiče staví policie: škodolibá radost!

Sourozenci

Radka Gottwaldová, 3/2016
Největší kámoši i rivalové

Co je opravdu hodnotné, to není vidět

Lenka Králová, 3/2016
Rozhovor s velmistrem zednářské lóže