Inkluze ve vzdělávání: Přínos, nebo riziko?

Od 1. 9. 2016 by měly být v základních školách společně se zdravými dětmi vzdělávány také všechny děti se zdravotním či mentálním handicapem, budou-li si to jejich rodiče přát. O přínosech a rizicích inkluze diskutujeme s Radkou Jedličkovou, speciální pedagožkou, etopedkou a ředitelkou Základní školy Grafi cká v Praze, kde integrace postižených dětí probíhá už několik let, a Olgou Zelinkovou, speciální pedagožkou, která se specializuje na klienty se zvláštními vzdělávacími potřebami (SVP).

Placená zóna