Od dětí se můžeme učit

V naší společnosti je často na současnou generaci dětí nahlíženo kriticky. „Tyhle děti jsou naprosto nevychované!“ „Tamta neumí ani pozdravit!“ „Je rozmazlená, nic jí nechutná!“

Každý si může doplnit komentáře, jež slýchá ve svém okolí nebo které byly mířeny proti jemu samému v dětství. 

Mým cílem není někoho soudit ani nikomu vyvracet jeho názory. Ctím každého, kdo s dětmi pracuje, děti vychovává nebo dětem jakoukoliv formou pomáhá. Chtěl bych pouze nabídnout vlastní úhel pohledu na děti dík zkušenostem s nimi. Tato změna pohledu mi přinesla úlevu a nová poznání o vlastních utkvělých představách a postojích k dětem i k sobě samému. 


V roli soudců

Pro začátek je dobré si uvědomit naši častou potřebu něco či někoho neustále posuzovat a hodnotit. Často se bez vlastního uvědomění ocitáme v roli soudců a vynášíme rozsudky nejen nad dospělými, ale i nad dětmi. Ne vždy však máme pravdu. Ne vždy jsme schopni prohlédnout a zjistit, co se skutečně odehrává na pozadí dané situace. Ne vždy se cítíme komfortně, v kondici a při síle. Každý máme své povinnosti, starosti i nálady. Můžeme se ale pokusit těmito stavy nezbarvovat náš pohled na děti, které se učí orientovat se ve světě. I já se samozřejmě ocitl mnohokrát na tribuně soudců a posuzovatelů. Děti mě však v životě naučily mnohému, za co jsem jim vděčný. 

Děti umí být úžasným zrcadlem nás samých a jejich otevřenost, čistota, moudrost a všezahrnující bezprostřední láska mě stále nepřestávají fascinovat. Ve světě dětí jsem si více začal uvědomovat své automatické reakce a hodnotící postoje, které pro mě nebylo zpočátku jednoduché rozpoznat a vidět. Zde nabízím alespoň pár důležitých uvědomění, kterých jsem si při interakci s dětmi začal všímat. 

Placená zóna