Mladí a neklidní

Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli ADHD je porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou, která se projevuje impulzivním chováním dítěte, problémy s koncentrací i neobvykle a nepřiměřeně zvýšenou činorodostí.

Jaké jsou charakteristické projevy žáka s ADHD? Je jich celá řada. V prvé řadě žák vypadá, že je v neustálém pohybu – nenechá v klidu ruce ani nohy, vrtí se, padá ze židle. Někdy se dokonce stává, že se žák z ničeho nic začne při hodině procházet po třídě. Opakovaně též vyhledává blízké předměty, s nimiž si hraje. Jeho řečový projev je velice impulzivní. Často něco vyhrkne, často skáče do řeči ostatním nebo je ruší, při rozhovoru odbíhá od tématu. Zjednodušeně by se dalo říct, že dítě s ADHD nechodí, ale běhá, nemluví, ale křičí.

Z dalších symptomů jmenujme např. nízké sebevědomí, sociální nevyzrálost či nízkou frustrační toleranci. Dítě se rychle vzdává už při drobném neúspěchu – s tím pak souvisí nepřiměřeně silná reakce na drobné negativní pošťuchování dětí. Na druhou stranu má problémy počkat, až na něj při jakékoliv činnosti přijde řada, čímž působí velice sebestředně. Z toho také často pramení problémy ve vztazích se spolužáky.

Na okolí působí, jako by neměl pud sebezáchovy. Nejdříve reaguje, teprve pak přemýšlí – a bez rozmýšlení se vrhá i do nebezpečných aktivit. Neposlouchá pokyny učitele, proto často neví, co má dělat, působí stále „jako ve snu“. Také má potíže s přechodem k jiné činnosti. Na žáka je potřeba neustále dohlížet, jinak nepracuje. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že to jsou děti, kterým musíte říkat, ať si otevřou sešit, najdou si stranu v učebnnici, ukazovat jim, kde právě čteme, co právě děláme, ukazovat jim, co se po nich chce, aby udělaly.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava