Čím více děti mluví, tím víc se naučí

„Pro pochopení látky je klíčové o učivu diskutovat a argumentovat,“ tvrdí čeští výzkumníci. Ale naši učitelé na to obvykle nejsou připraveni. A navíc je tu další problém – při aktivní výuce zaměřené na komunikaci jsou výrazně znevýhodněni introvertní žáci.

Výzkumný tým docentky Kláry Šeďové na Masarykově univerzitě vyvinul mobilní aplikaci, skrze niž mohli vědci měřit délku promluv jednotlivých žáků a to, jak často v hodinách argumentují. Zjištěná data potom porovnali s výsledky testů čtenářské gramotnosti od České školní inspekce. Na vzorku skoro sedmi set žáků z třiceti dvou škol přišli na to, co asi všichni známe z vlastní zkušenosti – žáci u nás (v tom se nelišíme od zahraničí) nedostávají příliš mnoho prostoru k formulaci vlastních myšlenek. Přitom to, jak moc žák během hodiny hovoří a obhajuje své názory, zásadně přispívá k jeho úspěchu v testech. Rozhovor je zkrátka přirozená lidská činnost, přirozenější než pasivní poslech. 


Chce to čas a vůli

Neznamená to, že by učitelé s žáky nekomunikovali. Jenže i když s žáky mluví, obvykle dávají dětem jen krátké faktografické otázky typu: „Kdy vládl Karel IV.?“ To ale dětem neumožní rozvíjet vlastní myšlenky. Jak by to mělo vypadat? Šeďová s oblibou uvádí příklad bajky. Učitel může vysvětlit, co je to bajka, a pak se na to dětí zeptat, aby ověřil, zda si to zapamatovaly. Anebo se jich může zeptat, jak a proč vznikly pohádky, a z toho přejít k bajkám, společně zjistit, proč si asi lidé začali vymýšlet bajky, a dojdou k tomu, že proto, aby mohli kritizovat společenské jevy, které by otevřeně kritizovat nemohli, a proto je přehráli na zvířata. Učitel by také měl dbát na to, aby děti nereagovaly jen na něj, ale i na sebe navzájem. 

Placená zóna

Matyáš Zrno