Tento měsíc si připomínáme 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Oslavy, zahrnující řadu výstav, konferencí a publikací, potrvají až do roku 2022, na kdy připadá 430. výročí narození Učitele národů. A to navzdory „ranám morovým“ (dnes covidovým), které postihly ve své době i Komenského.

Jednou z expozic, která přibližovala odkaz pedagogického génia mládeži, se stala interaktivní výstava Komenský v komiksu, jež proběhla v první polovině letošního roku pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Libreto zpracovala spisovatelka Klára Smolíková, výtvarné stránky se chopil Lukáš Fibrich. Stejná autorská dvojice se sešla i v právě vydané knize S Komenským do komiksu. A stejně jako v případě výstavy jde o dílo určené dětem. 


https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/rodina-a-skola/91250/mentorink:-dulezity-pomocnik-ucitele


Cesta z labyrintu

Spisovatelce se podařilo nemožné. Skloubila dvě odlehlé časové roviny a propojila dobrodružství dnešních dětí s životaběhem Učitele národů.

V současné rovině příběhu vypráví autorka o lehce znuděné dívce Filipě (sic!), která pozve na oslavu svých dvanáctiletých narozenin kamarády ze školy. Miky má tělesný handicap, ruku s nedovyvinutými prsty, Zuzana žije v sociálně slabé rodině, Vavřincův táta je alkoholik. A k dovršení všeho si nesedli s novou učitelkou, která proti té předchozí působí jako „leklá ryba“.

Je s podivem, kolik palčivých motivů, včetně těch odkazujících ke Komenskému, dokázala spisovatelka „nacpat“ do téhle party outsiderů, aniž by to didakticky neústrojně trčelo z příběhu nebo nudilo. Naopak. Příběh dostane obrátky v momentě, kdy se děti rozhodnou oslavit narozeniny únikovou hrou. Únikovka nese název Cesta z labyrintu, což čtenáře na začátku hned netrkne. Až později mu dojde, že se touto hrou – jen za pomoci malé špetky fantastiky – přenesme do doby Jana Amose. Úniková hra je zasazena do Labyrintu světa a ráje srdce, což je literárně vynikající nápad. Namísto učených traktátů se děti seznamují s dílem Komenského v dechberoucím dobrodružství. A dojde i na „brýle mámení“ či již zmiňované „rány morové“. Zda se s malými protagonisty setká sám Amos, nebudeme prozrazovat. 

Propojení tradiční prózy s komiksovými intermezzy přidává příběhu na atraktivnosti. Publikaci S Komenským do komiksu vydalo nakladatelství Portál. 

Jan Nejedlý