Digitální retro trafika

Je to dobrá zpráva pro češtináře, dějepisce a vůbec všechny zájemce o minulost. Ústav pro českou literaturu zpřístupnil digitalizovanou knihovnu časopisů (archiv.ucl.cas.cz/index.php), kde najdete na padesát titulů vycházejících od časů Rakouska až po zhroucení socialismu.

Jsou to časopisy zábavné (Zlatá Praha), umělecké (Pásmo) i agitační (Levá fronta). A tak tu můžete mj. v Humoristických listech z května 1876 číst, jak „šlapolog“ Dolůhled Očiklop Sehnoutka rozpozná stopy „žida šoulavého“, jenž má obě nohy levé. Rudé právo z roku 1953 přináší reportáž z Bezděkova, kde rolníci hubí mandelinku bramborovou nasazenou „americkými gangstery“, zatímco Důl President Gottwald v Karviné obdržel prapor sovětských horníků, odznak nejlepšího revíru měsíce. Literární časopis Kmen z léta 1989 konstatuje, že vydávání exilové literatury brání nedostatek papíru, jehož je málo i pro oficiální autory... Nevýhodou této digitální knihovny je, že v ní nejspíš strávíte spoustu času, a z některých tiskovin vám zůstane na patře divná pachuť.

Jan Nejedlý