Online archiv

Vydání: 5/2021

Kdyby ty covidy nebyly…

Ervín Bedrníček, 5/2021
Řediteli Kodejškovi nepoklesla hlava bolem, jak se píše v sentimentálních románech. On si ji prostě položil na stůl jako palačinku na talíř, protože už nemohl dál.

Oči jako tenisáky

5/2021
Marek Toman (1967) sice začínal s poezií, ale dneska píše hlavně prózu, a možná nejradši tu pro děti: Cukrárna U Šilhavého Jima (2018), Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse (2019), Nutrie (2019). „Chtěl bych zprostředkovat dětskému čtenáři rozkoš ze čtení, kterou jsem zažíval jako dítě,“ říká mimo jiné v následujícím rozhovoru.

Digitální retro trafika

Jan Nejedlý, 5/2021
Je to dobrá zpráva pro češtináře, dějepisce a vůbec všechny zájemce o minulost. Ústav pro českou literaturu zpřístupnil digitalizovanou knihovnu časopisů (archiv.ucl.cas.cz/index.php), kde najdete na padesát titulů vycházejících od časů Rakouska až po zhroucení socialismu.

Desatero klidného spaní

Kateřina Cajthamlová, 5/2021
Spí, jako by ho do vody hodil, spí spánkem spravedlivých, musím se na to vyspat či ráno moudřejší večera. Ale také: Je to moje noční můra, stálo mě to hodně bezesných nocí nebo obavami oka nezamhouřím. To jsou známá rčení o spaní.

Virus jménem stres

Kateřina Cajthamlová, 5/2021
Dnešní člověk není ohrožen jen nejrůznějšími viry zvenčí, ale také zevnitř. Chaotická doba pandemie přináší zvýšenou psychickou zátěž – a s ní i různá rizika.

Domácí úkol z demokracie

Jiří Karban, 5/2021
Některým otcům i matkám se stává, že v rodinném kruhu vystupují jako amatérští glosátoři politického dění. Netuší, jak tím ovlivňují své vnímavé děti. Proto pozor na mocná slova, která vypouštíte z úst.

Rodinná dovolená v čase pandemie

Jiří Karban, 5/2021
Neváhejte zapojovat dcery a syny do provozu domácností. Platí to nejen pro každodenní úkony, ale i pro chvíle, kdy je čas pro vymýšlení výletů a rekreací.

Tančete jako indiáni

Lucie Zormanová, 5/2021
Propagátor výrazového tance a pohybové terapie Rudolf von Laban inspiroval i učitele. Jeho techniky lze využít pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Markétka

Magdalena Čížková, 5/2021
Markétka se narodila v srpnu 2014. Bylo to krásné, zdravé, dobře prospívající dítě. Kolem jejích prvních narozenin se ale vše najednou změnilo.

Naděje pro autisty

5/2021
Pojem poruchy autistického spektra (dále jen PAS) je dnes každému znám nejen z médií, ale obvykle i z vlastní zkušenosti – ze svého okolí, sousedství, náhodného setkání, ze školy.

Velká přestávka

Jan Nejedlý, 5/2021
České školství prožívá velkou přestávku. A právě tento zaužívaný termín si vetkl do titulu i on-line magazín, jenž inspiruje rodiče i žáky, jak zvládnout distanční výuku.

Interaktivní učebnice nahrazuje dětem pokusy

Jan Nejedlý, 5/2021
Pro fyzikáře může být distanční výuka náročná. Často nelze žákům probíranou látku názorně ukázat nebo je aktivně zapojit do hodiny pomocí experimentů, a tím udržet jejich pozornost.