Interaktivní učebnice nahrazuje dětem pokusy

Pro fyzikáře může být distanční výuka náročná. Často nelze žákům probíranou látku názorně ukázat nebo je aktivně zapojit do hodiny pomocí experimentů, a tím udržet jejich pozornost.

Tento problém si uvědomili vývojáři z tuzemské firmy Vividbooks, kteří připravili interaktivní učebnice fyziky pro šestý až osmý ročník základní školy. Lekce obsahují názorné animace, jež suplují pokusy v hodině a jsou ozvláštněné rozšířenou realitou. Aplikace funguje na chytrých telefonech a přes webové rozhraní i na stolních počítačích a noteboocích. Lekce navíc obsahují pracovní listy, s nimiž mohou žáci pracovat samostatně na papíře. Projekt zahrnuje více než sto padesát lekcí fyziky, jež jsou on-line, takže stačí poslat dětem odkaz a hodina může začít. Není potřeba materiály dlouze připravovat. Produkty Vividbooks představují plnohodnotnou náhradu běžných učebnic v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Školy si mohou učebnice vyzkoušet na tři měsíce zdarma.

Jan Nejedlý