Existuje studijní typ?

Existuje – pomineme-li vrozené dispozice typu IQ – studijní a nestudijní typ žáka, anebo je to mýtus a úspěch ve škole je spíš otázkou disciplíny, píle a motivace žáka než jeho nadání ke studiu?

Zkušený kantor rozezná děti, kterým to pálí. Jsou to štiky v rybníce, ty, na které se učitel obrátí, když zbytek třídy neví. Jsou to děti, kterým stačí dávat pozor ve škole a látku zvládají bez problémů. Pak jsou děti, které dosahují obdobných výsledků, ale mají to vydřené. Dosahují stejných výsledků, jako ti „nadaní od pánaboha“, ale zapotí se ony i celá rodina. Tady bych viděl rozdíl. Ta první skupina jsou studijní typy. Ti druzí mají díky své píli a motivaci studijní předpoklady úspěšně zvládnout školy, ale nejsou to studijní typy – jsou to pracovité typy. U nich také často může nervozita způsobit kolaps znalostí, což se u studijních typů tak často nestává. 

Zdeněk Dolanský, ZŠ Praha-Koloděje


Základní škola má velký úkol: dobrou didaktikou, kvalitní motivací a systematickou prací postupně vést dítě k sebeuvědomění si svých silných a slabých stránek. Aby pak ve chvíli, kdy se láme chleba, tedy v deváté třídě (nikoli v páté či šesté – to je zhovadilost), byl žák dostatečně zralý a uvědomělý, a tudíž se správně rozhodl, kam se vydat dál. Pojmu studijní typ příliš nerozumím. Rozumím individuálním schopnostem a dovednostem žáka a jeho motivaci a rozumím pojmu kvalitní didaktika, která střední školu promění v místo, kde se žák dále rozvíjí. A je pak jedno, jestli je to odborná škola, gymnázium, nebo učiliště. 

Gabriela Juránková, ZŠ Hello, Ostrava-Poruba


Děti s předpoklady pro studium určitě nejsou mýtem. Je důležité, jak své předpoklady rozvinou na základě osobního přístupu, motivace, vůle a dalších osobních vlastností. Mnoho dětí má vysoké IQ, přesto mají předpoklady spíše pro činnosti praktické. V současné době se velmi často setkáváme s vlivem rodičů. Již u zápisu do 1. třídy často slyšíme otázky, připravujeme-li žáky na víceletá gymnázia, či zda filozofie školy podporuje spíše laskavý přístup k dítěti, nebo přípravu na práci ve firmě. Rodiče projektují potřeby svého dítěte. Dokážou často studijní předpoklady v dětech iniciovat.

Martina Thumsová, ZŠ Mendelova, Praha 4

Placená zóna

Jan Nejedlý