Českému školství chybí trvalá péče

Martina Chvála si možná mnozí pamatují, když působil jako ředitel CERMATu. Nyní pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání a vede projekt na autoevaluaci škol Cesta ke kvalitě. Hovořili jsme nejen o katastrofálních výsledcích testu maturitní zkoušky, ale o současné situaci s autoevaluačními projekty.

Placená zóna

Barbara Hansen Čechová