Rodina je kotva

Jak společně fungovat, i když jsme každý jiný? Jak postavit tým napříč generacemi, různými potřebami a přáními? Takové otázky si pokládá řada rodičů. Známý kouč a mladá lektorka ve své knize propojují svět profesionálního vedení týmu a rodinného života – a naznačují, jak na to.


Autorská dvojice sestává z Jana Mühlfeita, mentora, stratéga a kouče, který řadu let působil v nejužším vedení firmy Microsoft. Poté se zaměřil na lektorskou činnost, kdy pomáhá rodičům a dětem objevovat jejich talenty a rozvíjet je. V tom mu sekunduje Kateřina Krůtová (za svobodna Novotná), jež se zabývá progresivními formami vzdělávání. Společně už realizovali kurz a následně i úspěšnou publikaci Odemykání dětského potenciálu. Nyní se zaměřili na rodinu jako celek.


Úspěch i štěstí

Autoři publikace Rodina jako tým mají pochopení pro rodiče i pro děti a s lehkostí prolínají své profesní i obecně lidské zkušenosti, uvádějí teoretické modely a doplňují je citacemi několika dětí ve věku devět až třináct let. Kombinace působí lehce a hravě, snadno se čte, je přehledná a ke čtenáři přívětivá.

Kniha se ovšem netýká zdaleka jen avizovaného tématu. Její záběr je značně široký: Mühlfeit a Krůtová probírají různé přístupy k výchově a péči o děti, vliv společnosti a moderních technologií, vzdělávání a školství, koučování, vývojovou psychologii, rozpoznávání a rozvíjení talentu či fungování mozku. Rodině jako týmu se vlastně věnuje jediná kapitola. Většina rodičů by přitom myslím ocenila méně obecných a dnes již široce známých informací – a více tipů z oblasti vedení týmů, řešení konfliktů, umění propojovat a spolupracovat.

Ačkoli to tak autoři neuvádějí, kniha působí jako pokračování jejich předchozího díla Odemykání dětského potenciálu, na něž se často odkazují. Jak dítěti pomoci, aby využilo svůj potenciál, rozvinulo své silné stránky, bylo úspěšné a oceněné? Více než k čemu jinému směřují právě k úspěchu, ovšem ne tvrdě a drsně, ale tak, aby v něm zbylo i místo na štěstí a vztahy. Však ono to nejde proti sobě. Naopak. Vzájemná podpora pomáhá úspěchu i štěstí. Když to vezmeme za dobrý konec, tak ani při řešení konfliktu nemusí být vítězů a poražených, často je možné najít řešení, při němž profitují všichni. Důležitý je vzájemný respekt, pochopení, vlídnost a láska, ale i pravidla, hranice a péče o rodinné hodnoty. 

Placená zóna

Pavla Koucká