Trend zvaný polyamorie

Jaký je váš názor na polyamorii, životní styl, kdy osoba žije v několika přiznaných mileneckých vztazích najednou? V současné době se k tomuto modelu hlásí stále více známých osobností, které dělají v médiích coming out. Zastánci tvrdí, že je to férovější vztah než utajovaná nevěra. Myslíte si, že jde o model slučitelný s životem rodiny a výchovou dětí? Jak vidíte budoucnost tohoto trendu?

Možná je polyamorie férovější vztah než klasická nevěra. A také je to méně náročné na zodpovědnost, plnění povinností, spolehlivost a sebeovládání než manželství, že? Nechce se mi ve vztahu dodržovat pravidla, tak vymyslím polyamorii. Tak ono to tu už nějak bylo, že, vzpomeňme si na hippies nebo na adamity. I když ty celebrity, které se tím zviditelňují, neběhají na rozdíl od adamitů nahaté. Zatím. A zda jde o model slučitelný se životem rodiny? Na to neumím odpovědět. Faktem ale je, že děti potřebují vyrůstat v láskyplném, harmonickém prostředí s nastavenými pravidly. A to může mít nesčetně variant. Bez křišťálové koule se tedy neodvažuji nic predikovat.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha


V tomto ohledu jsem zřejmě konzervativní heterosexuál, žijící již více než třicet let s jednou manželkou. Mně to přijde jako módní výkřik a pro vývoj dětí to nepovažuji za vhodné. Model rodiny to výrazně nabourává. 

Zdeněk Dolanský, ZŠ Praha-Koloděje


Tento fenomén vnímán jako trestuhodnou rozežranost zlenivělé společnosti, kterou odnesou děti. Psycholog Jan Svoboda doporučuje knihu Za hranicemi individualismu. Nečtenáři nechť vyhledají sekundární prvky, které doprovázely zániky civilizací (Egypt, Řím aj.). O férovosti nemůže být řeč. Jde v lepším případě o nezralost. Umím pochopit, že se někteří lidé snaží zviditelnit, co ale nepochopím, to je zesilování těchto ujetostí skrze média a nálepky typu trend a coming out.

Gabriela Juránková, ZŠ Hello, Ostrava-Poruba

Placená zóna

Jan Nejedlý